Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

NYSKA AKADEMIA SPEŁNIA MARZENIA STUDENTÓW

NYSKA AKADEMIA SPEŁNIA MARZENIA STUDENTÓW

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i prośbom studentów naszej Uczelni, zwłaszcza kończących naukę na studiach I stopnia na kierunku administracja, kadra Wydziału Nauk Społecznych opracowała dla tego kierunku program studiów II stopnia.

Wniosek w marcu 2024r. został przesłany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po formalnej weryfikacji projektu, został on przesłany do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która w dniu 13 czerwca 2024 r. wyraziła swoją pozytywną opinię. Na jej podstawie Minister Nauki w dniu 20 czerwca 2024 r. udzielił pozwolenia PANS na utworzenie studiów II stopnia na kierunku administracja. Tym samym marzenia i oczekiwania studentów zostały spełnione.

Teraz młodzi ludzie w Nysie mogą podejmować studia licencjackie na kierunku administracja, a po ich ukończeniu, kontynuować naukę w Nyskiej Akademii na studiach magisterskich w ramach trzech specjalności: administracja samorządowa, krajowa administracja skarbowa oraz administracja sądów powszechnych.