Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Nyska Akademia podpisała porozumienie z Jednostką Wojskową Komandosów z Lublińca

Nyska Akademia podpisała porozumienie z Jednostką Wojskową Komandosów z Lublińca

29 sierpnia br. zostało zawarte porozumienie o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Jednostką Wojskową Komandosów Nr 4101 z siedzibą w Lublińcu a Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie.

Umowę o współpracy z ramienia Jednostki Wojskowej Komandosów podpisał Dowódca Jednostki płk Wojciech Danisiewicz a w imieniu naszej Uczelni podpis złożył JM Rektor dr inż. Przemysław Malinowski prof. ucz.. Przy podpisaniu umowy obecni byli także Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej dr Ewa Szura, prof. Tomasz Gabryś – inicjator współpracy oraz Szef Wyszkolenia i Rzecznik Prasowy JWK.

Mając na uwadze posiadane przez obie strony unikalnego doświadczenia oraz wysoko wykwalifikowanej kadry, jak również dysponowanie nowoczesnym warsztatem badawczym w zakresie praktyki medycznej oraz fizjologicznej, współpraca pomiędzy PANS a JW 4101 ma służyć m.in. prowadzeniu badań naukowych z udziałem żołnierzy Wojsk Specjalnych. Ważnym zadaniem wynikającym z podpisanego porozumienia będzie rozpowszechnianie informacji o aktualnych badaniach naukowych, transfer wiedzy pomiędzy stronami oraz wsparcie w szkoleniu i poszerzaniu oferty dydaktycznej.

Galeria