Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów za osiągnięcia w roku akademickim 2022/2023.

Termin składania wniosków:

29.01. 2024 r. – 16. 02. 2024 r.

Wysokość oraz liczba nagród:

Nagroda ma charakter finansowy. W roku 2024 przewiduje się przyznanie 20 nagród po 3 000,00 zł.

O przyznanie nagrody może ubiegać się kandydat, który jest studentem w roku akademickim, w którym przyznawana jest nagroda (2023/2024) oraz spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • studiuje na uczelni w województwie opolskim lub jest zameldowany w województwie opolskim;
 • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczył rok studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej, lub zaliczył rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia
  w uczelni macierzystej, albo kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w roku akademickim 2023/2024;
 • posiada co najmniej jedno z osiągnięć wskazanych w § 3 Regulaminu (Regulamin w załączeniu).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia:

Nagrody zostaną wręczone podczas Regionalnego Święta Nauki 20 marca 2024 r.

Wnioski należy składać, w terminie naboru (29. 01. 2024 r. – 16. 02. 2024 r.) w:

 • Kancelarii Ogólnej lub Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
 • polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe – nadanie przesyłki poleconej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

 • data wpływu do Kancelarii Ogólnej lub Punktu Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
 • data nadania przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, lub
 • data nadania korespondencji za pośrednictwem skrzynki ePUAP;

Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 11465/2023 z dnia 22 stycznia 2024 r.
(w załączeniu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu (w załączeniu).

Regulamin Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów

Załącznik do regulaminu – wniosek

Kontakt:

Wioleta Duda, Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Tel. 77 444 55 44

e-mail: dep@opolskie.pl

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Osobiście wnioski można składać:

Departament Edukacji i Rynku Pracy: ul. Ozimska 19, Opole, VIII p. pok. 835,

Kancelaria Ogólna: ul. gen. J. Hallera 9,

Punkt kancelaryjny: ul. Piastowska 14 – Ostrówek