Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Konferencja „Piękno w architekturze – Znaczenia i Symbole”

Konferencja „Piękno w architekturze – Znaczenia i Symbole”

W naszej Akademii odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Piękno w architekturze – Znaczenia i Symbole”. 

Konferencja to kontynuacja analizy problematyki piękna w architekturze podejmowanej we wcześniejszych edycjach konferencji.

Celem konferencji było m.in. wskazanie wartości ponadczasowych warstwy symboliczno-znaczeniowej architektury i urbanistyki, wewnętrznego, czasem ukrytego piękna, oddziaływującego na znajdującego się w jej przestrzeni człowieka.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, skupiają badaczy z zagranicznych i krajowych środowisk naukowych – architektów, urbanistów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, kulturoznawców i filozofów z polskich i europejskich ośrodków akademickich. 

W ramach konferencji w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nysie odbyła się „Apoteoza światła i światłości” z aranżacją świetlną mgr. Inż. architekta Michała Kaczmarzyka. W wydarzeniu artystycznym wystąpił Chór Wydziału Jazzu pod dyrekcją dr. Mariusza Drożdżala i wokalistka Kinga Hyra wraz z gitarzystą Janem Kamińskim. Muzykę do wiersza Josepha von Eichendorffa „Dom pięknej Wenus” skomponował Dziekan Wydziału Jazzu mgr Roman Hudaszek, który także opracował na chór pieśń „Gaudete”. Scenariusz i reżyseria – dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. ucz.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach programu „Doskonała Nauka”.

Problematyka konferencji dotyczyła warunków kształtowania, przeżywania, jak również rozumienia symboli i znaczeń w przestrzeni egzystencjalnej w perspektywie architektonicznej i urbanistycznej, artystycznej, socjologicznej oraz filozoficznej. 

Interdyscyplinarny charakter konferencji sprzyjał wzajemnej współpracy naukowców i praktyków, zmierzających do poznania oraz coraz doskonalszego kształtowania przestrzeni środowiska życia człowieka. 

Referaty z wydarzenia zostaną opublikowane w ogólnopolskim czasopiśmie naukowym.

Galeria