Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Wizyta Koordynatorki Programu Fulbrighta w Nysie

Wizyta Koordynatorki Programu Fulbrighta w Nysie

W dn. 25 stycznia 2024, gościliśmy w Nysie p. Aleksandrę Braumańską, przedstawicielkę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Głównym zadaniem Komisji jest administrowanie Programu Fulbrighta w Polsce. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych.

W Komisji Fulbrighta, p. Aleksandra Braumańska pełni funkcję Starszej Specjalistki ds. Wydarzeń i Programu ETA (Fulbright English Teaching Assistant Program). W praktyce, są to 9-miesięczne stypendia dla studentów i absolwentów amerykańskich uczelni. W trakcie pobytu w Polsce stypendysta prowadzi zajęcia z języka angielskiego w polskiej uczelni wyższej. Komisja Fulbrighta umieszcza stypendystów w instytucjach, które zadeklarowały chęć goszczenia kandydatów i zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu.

Celem pobytu p. Braumańskiej w PANS była wizytacja miejsca pracy i zamieszkania p. Alyssy Sharp, która od października 2023 r. rezyduje w Nysie jako Fulbright English Teaching Assistant, ucząc studentów i studentki filologii konwersacji oraz umiejętności pisania w języku angielskim. Podczas wizyty p. Braumańska i p. Sharp spotkały się z prof. Mariuszem Kołosowskim, Prorektorem ds. dydaktyki, oraz prof.  Aliną Dittmann, Dziekan Wydziału Neofilologii, w celu podsumowania dotychczasowego pobytu Stypendystki w Nyskiej Uczelni i nakreślenia planu działania na przyszły semestr. Odwiedzając Biuro Współpracy Międzynarodowej, p. Braumańska spotkała się z p. Anną Opałką, która zapoznała naszą Gościnię z projektami realizowanymi przez naszą Uczelnię w najbliższym czasie.

Podsumowując wizytę p. Braumańskiej, mamy nadzieję na dalsze wzmacnianie współpracy pomiędzy Komisją Fulbrighta a PANS w Nysie. Pani Alyssie Sharp w dalszym ciągu życzymy owocnego pobytu w Polsce oraz dziękujemy za bardzo ciekawe zajęcia, które przeprowadziła w semestrze zimowym dla studentów i studentek filologii angielskiej w PANS.

 Agnieszka Kaczmarek 
 

Galeria