Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Dobre praktyki uczelni zagranicznych w zakresie społecznej odpowiedzialności

Dobre praktyki uczelni zagranicznych w zakresie społecznej odpowiedzialności

Zapraszamy do udziału w webinarium online pt. „Dobre praktyki uczelni zagranicznych w zakresie społecznej odpowiedzialności”, organizowane przez Grupę roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni, które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r., w godz. 11:00-13:00.

Podczas webinarium omówione zostanie badanie, które miało na celu weryfikację zakresu wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju na uczelniach europejskich oraz sposobów ich upowszechniania. Analizę oparto na autorskim narzędziu oceny, zawierającym 16 kryteriów. W badaniu, zrealizowanym w ramach działań Grupy roboczej ds. SOU, przeanalizowano 130 uniwersytetów z 47 krajów europejskich. Więcej informacji na stronie gov.pl

PROGRAM

Link do wydarzenia na Facebooku