Bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie, tryb: niestacjonarne , semestr: 1 z dnia: 2022-11-08 09:18:39

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

W1, Ubez w st. bez., mgr Kozłowski, 0 Online, zz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

S1, Ubez w st. bez., mgr Kozłowski, 102E, zz, 1

W1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 102E, zz, 1

L1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 0 Online, zz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

W1, IKP, dr G. Kwaśniak, 102E, zz, 1

S1, IKP, dr G. Kwaśniak, 102E, zz, 9

W1, Ubez w st. bez., mgr Kozłowski, 102E, zz, 9

S1, Ubez w st. bez., mgr Kozłowski, 0 Online, zz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

W1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 102E, zz, 9

L1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 102E, zz, 1

W1, IKP, dr G. Kwaśniak, 102E, zz, 9

S1, IKP, dr G. Kwaśniak, 0 Online, zz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

W1, Ubez w st. bez., mgr Kozłowski, 102E, zz, 1

S1, Ubez w st. bez., mgr Kozłowski, 102E, zz, 9

W1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 0 Online, zz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

L1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 102E, zz, 9

W1, IKP, dr G. Kwaśniak, 0 Online, zz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

S1, IKP, dr G. Kwaśniak, 102E, zz, 1

Sobota

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, zz, 5, 6

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, zz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

S1, Wsp. zag.. terr, mgr Szmigon, 1E, zz

W1, Wsp. zag.. terr, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, zz

W1, Kontrola w s.b,, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 107F, zz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

L1, Kontrola w s.b,, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 4E, zz, 1

W1, O d w cyb., mgr D. Bednarz, 1E, zz

L1, O d w cyb., mgr D. Bednarz, 1E, zz

W1, MSOPC, dr G. Chmielewski, 1E, zz

W1, SNFP, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, zz

S1, SNFP, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, zz

W1, Kontrola w s.b,, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 4E, zz, 1

L1, Kontrola w s.b,, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 107F, zz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Niedziela

W1, Bezp. ekolog., prof P. Malinowski, 1E, zz

S1, Bezp. ekolog., prof P. Malinowski, 1E, zz

W1, W. przes. zorg., dr Banaszkiewicz, 1E, zz

S1, W. przes. zorg., dr Banaszkiewicz, 1E, zz

S1, Erg. wymiar BHP, prof. T. Iwanek, 1E, zz

W1, Psychol. społ., dr Huchrak, 1E, zz

Legenda
 • Bezp. ekolog.: Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Bezp. państw.: Bezpieczeństwo państwa
 • Erg. wymiar BHP: Ergonomiczny wymiar BHP
 • IKP: Infrastruktura krytyczna państwa
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Kontrola w s.b,: Podstawy kontroli w systemach bezpieczenstwa
 • MSOPC: Międzynarodowy system ochrony prawnej człowieka
 • O d w cyb.: Ochrona danych w cyberprzestrzeni
 • Psychol. społ.: Psychologia społeczna
 • SNFP: Stany nadzwyczajne funkcjonowania państwa
 • Ubez w st. bez.: Ubezpieczenia w systemie bezpieczeństwa
 • W. przes. zorg.: Współczesna przestępczośæ zorganizowana
 • Wsp. zag.. terr: Współczesne zagrożenia terrorystyczne