Administracja, tryb: stacjonarne, semestr: 1 z dnia: 2023-01-04 11:11:17

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

S1, Ochr dan osob, mgr M. Rasławski, 106F, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

C1, P prawoznawstwa, dr Banaszkiewicz, 106F, tz

S1, Pedagog. społ., dr Huchrak, 106F, tz

C1, Org.i zarządz., prof. T. Iwanek, 106F, tz

C2, Syst. polit. RP, dr J. Kawalec, 2E, tp

S1, Ochr dan osob, mgr M. Rasławski, 106F, tp, 16

C2, P prawoznawstwa, dr Banaszkiewicz, 2E, tz

C2, PKMiW, mgr Madejczyk, 2E, tz

C2, Pedagog. społ., dr Huchrak, 2E, tn

Wtorek

C1, PKMiW, mgr Madejczyk, 2E, tz

S1, Syst. polit. RP, dr J. Kawalec, 2E, tn

S1, PiS, dr E.Smolka-Drewniak, 2E, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

C1, test, Adm BWM, 105F, tz, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, tz

S1, Nauka o admin., dr G. Chmielewski, 2E, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

S1, PiS, dr E.Smolka-Drewniak, 2E, tz, 16

W1, PKMiW, dr W. Karwowski, 0 Online, tz

W1, PiS, dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, tz

S1, Syst. polit. RP, dr J. Kawalec, 2E, tz, 16

S1, Nauka o admin., dr G. Chmielewski, 2E, tz, 16

Sroda

L1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 1A, tz

W1, Erg.i BHP, prof. T. Iwanek, 0 Online, tz

W1, Org.i zarządz., prof. T. Iwanek, 0 Online, tz

W1, Ochr dan osob, prof. T. Iwanek, 0 Online, tz

W1, Pedagog. społ., dr Huchrak, 0 Online, tz

W1, P prawoznawstwa, dr Banaszkiewicz, 0 Online, tz

Czwartek

S1, NoPiP, dr hab. J. Fałowski, prof. PWSZ, 101E, tz, 16

S1, NoPiP, dr hab. J. Fałowski, prof. PWSZ, 101E, tz, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, tz

L2, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, tz

W1, Nauka o admin., dr G. Chmielewski, 0 Online, tz

W1, Syst. polit. RP, dr J. Kawalec, 0 Online, tz

Piatek

W1, BHP, mgr A.Górska, 1A, tz, 4

W1, Samorząd st., Samorząd studencki, 19G, tz, 3

W1, NoPiP, dr hab. J. Fałowski, prof. PWSZ, 0 Online, tz, 10, 11, 14, 15, 16

Sobota

S2, NoPiP, dr hab. J. Fałowski, prof. PWSZ, 106F, tz, 9, 10, 11, 14, 15, 16

S2, Nauka o admin., dr G. Chmielewski, 106F, tz, 9

W1, Filozof., dr hab. J. Fałowski, prof. PWSZ, 0 Online, tz, 9, 10, 11, 14, 15, 16

S2, Ochr dan osob, mgr M. Rasławski, 106F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 91

C2, Org.i zarządz., prof. T. Iwanek, 106F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 91

S2, Nauka o admin., dr G. Chmielewski, 106F, tz, 3

S2, Nauka o admin., dr G. Chmielewski, 106F, tz, 15

S2, PiS, dr E.Smolka-Drewniak, 106F, tp

Niedziela
Legenda
 • BHP: BHP
 • Erg.i BHP: Ergonomia i BHP
 • Etykieta: Etykieta w życiu publicznym
 • Filozof.: Filozofia
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Język niemiecki: Język niemiecki
 • Nauka o admin.: Nauka o administracji
 • NoPiP: Nauki o państwie i prawie
 • Ochr dan osob: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Org.i zarządz.: Organizacja i zarządzanie
 • P prawoznawstwa: Podstawy prawoznawstwa
 • Pedagog. społ.: Pedagogika społeczna
 • PiS: Podstawy psychologii i socjologii
 • PKMiW: Prawo karne materialne i prawo wykroczeń
 • Samorząd st.: Samorząd studencki
 • Syst. polit. RP: System polityczny RP
 • test: test