Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb: niestacjonarne , semestr: 3 z dnia: 2023-09-30 17:05:22

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

L1, Zwalcz. terror, mgr Szmigon, 2E, zz, 1

W1, Zwalcz. terror, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 0 Online, zz, 2

L1, Zwalcz. terror, mgr Szmigon, 0 Online, zz, 2

W1, Zwalcz. terror, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 2E, zz, 1

L1, Zwalcz. terror, mgr Szmigon, 2E, zz, 3, 4, 5, 6

W1, Zwalcz. terror, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 2E, zz, 3, 4, 5, 6

L1, Zwalcz. terror, mgr Szmigon, 0 Online, zz, 7, 8

W1, Zwalcz. terror, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 0 Online, zz, 7, 8

L1, Zwalcz. terror, mgr Szmigon, 2E, zz, 9

W1, Zwalcz. terror, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 2E, zz, 9

Sobota

W1, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 102E, zz, 9

L1, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 102E, zz, 1

W1, Zwalcz. przestę, mgr D. Bednarz, 102E, zz, 9

L1, Zwalcz. przestę, mgr D. Bednarz, 102E, zz, 1

W1, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 102E, zz, 1

S1, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 102E, zz, 9

L1, Takt i tech int, T.Bukowski, 200X, zz, 3, 4, 5, 6

W1, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 0 Online, zz, 7, 8

L1, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 0 Online, zz, 2

W1, Zwalcz. przestę, mgr D. Bednarz, 0 Online, zz, 7, 8

L1, Zwalcz. przestę, mgr D. Bednarz, 0 Online, zz, 2

W1, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 0 Online, zz, 2

S1, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 0 Online, zz, 7, 8

L1, Takt i tech int, T.Bukowski, 200X, zz, 1

W1, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 102E, zz, 3, 4, 5, 6

L1, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 102E, zz, 3, 4, 5, 6

W1, Zwalcz. przestę, mgr D. Bednarz, 0 Online, zz, 2

L1, Zwalcz. przestę, mgr D. Bednarz, 102E, zz, 3, 4, 5, 6

W1, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 102E, zz, 3, 4, 5, 6

S1, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 102E, zz, 3, 4, 5, 6

W1, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 0 Online, zz, 2

L1, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 0 Online, zz, 7, 8

W1, Zwalcz. przestę, mgr D. Bednarz, 102E, zz, 1

L1, Zwalcz. przestę, mgr D. Bednarz, 0 Online, zz, 7, 8

W1, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 0 Online, zz, 7, 8

S1, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 0 Online, zz, 2

W1, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 102E, zz, 1

L1, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 102E, zz, 9

W1, Zwalcz. przestę, mgr D. Bednarz, 102E, zz, 3, 4, 5, 6

L1, Zwalcz. przestę, mgr D. Bednarz, 102E, zz, 9

W1, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 102E, zz, 9

S1, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 102E, zz, 1

Niedziela

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 0 Online, zz, 2

W1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 2E, zz, 1

S1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 2E, zz, 9

W1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 2E, zz, 9

S1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 2E, zz, 1

W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 2E, zz, 1

W1, Ochrona ppoż., dr Kolmann, 2E, zz, 1

W1, Bezp. kult., dr G. Strządała, 2E, zz, 9

S1, Bezp. kult., dr G. Strządała, 2E, zz, 9

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 2E, zz, 1

W1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 0 Online, zz, 2

S1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 0 Online, zz, 7, 8

W1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 0 Online, zz, 7, 8

S1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 2E, zz, 9

W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 0 Online, zz, 2

W1, Ochrona ppoż., dr Kolmann, 0 Online, zz, 2

W1, Bezp. kult., dr G. Strządała, 0 Online, zz, 7, 8

S1, Bezp. kult., dr G. Strządała, 0 Online, zz, 7, 8

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 2E, zz, 9

W1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 2E, zz, 3, 4, 5, 6

S1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 2E, zz, 3, 4, 5, 6

W1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 2E, zz, 3, 4, 5, 6

S1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 0 Online, zz, 7, 8

W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 2E, zz, 3, 4, 5, 6

W1, Ochrona ppoż., dr Kolmann, 2E, zz, 3, 4, 5, 6

W1, Bezp. kult., dr G. Strządała, 2E, zz, 3, 4, 5, 6

S1, Bezp. kult., dr G. Strządała, 2E, zz, 3, 4, 5, 6

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 0 Online, zz, 7, 8

W1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 0 Online, zz, 7, 8

S1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 0 Online, zz, 2

W1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 0 Online, zz, 2

S1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 2E, zz, 3, 4, 5, 6

W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 0 Online, zz, 7, 8

W1, Ochrona ppoż., dr Kolmann, 0 Online, zz, 7, 8

W1, Bezp. kult., dr G. Strządała, 0 Online, zz, 2

S1, Bezp. kult., dr G. Strządała, 0 Online, zz, 2

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 2E, zz, 3, 4, 5, 6

W1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 0 Online, zz, 9

S1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 2E, zz, 1

W1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 2E, zz, 1

S1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 0 Online, zz, 2

W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 2E, zz, 9

W1, Ochrona ppoż., dr Kolmann, 2E, zz, 9

W1, Bezp. kult., dr G. Strządała, 2E, zz, 1

S1, Bezp. kult., dr G. Strządała, 2E, zz, 1

Legenda
 • Bezp. kult.: Bezpieczeństwo kulturowe
 • Bezp.społ.: Bezpieczeństwo społeczne
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Kry.i krymin.: Podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • Ochrona ppoż.: Ochrona ppoż.
 • PCZiEZFSP: Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • Prawo administ.: Podstawy prawa administracyjnego
 • Takt i tech int: Taktyka i techniki interwencji i samoobrony
 • Wsp.syst.polit.: Współczesne systemy polityczne
 • Zwalcz. przestę: Zwalczanie przestępczości
 • Zwalcz. terror: Zwalczanie terroryzmu