Finanse i rachunkowość, tryb: stacjonarne, semestr: 3 z dnia: 2022-10-06 10:52:51

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Bank., Halikowska A., dr inż., 210A, tz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

P1, ZAKWF, Halikowska A., dr inż., 210A, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 14

L1, infor. rachun, Halikowska A., dr inż., 210A, tz, 15

W1, Bank., Halikowska A., dr inż., 210A, tz, 1

P1, Bank., Halikowska A., dr inż., 210A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

L1, infor. rachun, Halikowska A., dr inż., 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

P1, ZAKWF, Halikowska A., dr inż., 210A, tz, 15

W1, infor. rachun, Halikowska A., dr inż., 210A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

P1, ZAKWF, Halikowska A., dr inż., 210A, tp, 16

P1, Bank., Halikowska A., dr inż., 210A, tz, 16

W1, infor. rachun, Halikowska A., dr inż., 210A, tz, 16

L1, infor. rachun, Halikowska A., dr inż., 210A, tz, 16

Wtorek

C1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 210A, tz

P1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 210A, tz

W1, Fin.pub., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 2A, tn

L1, Statys., prof. M. Czekała, 210A, tz

W1, Statys., prof. M. Czekała, 210A, tn

W1, Fin.pub., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 210A, tz, 16

C1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 210A, tz, 16

W1, Statys., prof. M. Czekała, 210A, tz, 16

Sroda
Czwartek

L1, Jęz. ang., mgr B. £ucjanek, 1E, tz

W1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 2A, tz

C1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 2A, tz

P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 2A, tn

P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 2A, tz, 15

L1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 1A, tz

Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
  • Bank.: Bankowośæ
  • Fin.pub.: Finanse publiczne
  • infor. rachun: Informatyzacja rachunkowości
  • Jęz. ang.: Język angielski
  • Język niemiecki: Język niemiecki
  • Rach. finans: Rachunkowośc finansowa
  • Rach. poda: Rachunkowosc podatkowa
  • Statys.: Statystyka
  • ZAKWF: zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach