ARCHITEKTURA INŻYNIERSKIE, tryb: stacjonarne, semestr: 2 z dnia: 2024-03-01 15:03:09

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Elem.proj.arch., dr A.Pięt, 22G, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Sem.przest.arch, prof. B.Szuba, 114G, tn, 3, 5, 8, 10

W1, Elem.proj.arch., dr A.Pięt, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13

W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13

W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13

W1, Sem.przest.arch, prof. B.Szuba, 114G, tn, 12

Wtorek

W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 105C, tp, 13, 15

L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 114G, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16

L1, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16

W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Sem.przest.arch, prof. B.Szuba, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 114G, tp, 4, 6, 9, 11

C1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 114G, tp, 2, 4, 6, 9, 11

L1, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tp, 13, 15, 17

W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 105C, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16

L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 114G, tp, 13, 15, 17

W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 114G, tp, 2

Sroda
Czwartek

L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 22G, tn, 8, 10, 12

W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 114G, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16

C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 114G, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16

P1, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 114G, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16

P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 114G, tp

W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 114G, tz, 17

C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 114G, tz, 17

P1, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 114G, tz, 17

P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 114G, tn, 1

P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 114G, tn, 16

P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 114G, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14

Piatek

W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, 8

L1, Rys. odr., mgr A.Jaworski, 14G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17

P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 114G, tz, 9

W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 22G, tn, 8, 10, 12

C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, 4

P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 114G, tz, 3

W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 22G, tz, 4

W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 22G, tz, 4

L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 105C, tz, 1, 2, 3

W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 22G, tz, 2

L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 105C, tz, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17

P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 114G, tz, 17

W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, 17

L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 105C, tz, 5, 7

C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tn, 8, 10, 12

W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tn, 8, 10, 12

C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, 4

W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, 4

L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 105C, tz, 13

L1, Rys. odr., mgr A.Jaworski, 14G, tz, 13

W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 22G, tz, 5, 7

W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 21G, tn, 5

W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 22G, tz, 14, 16

W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 21G, tp, 7

W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 21G, tz, 14, 16

Sobota

L2, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 8G, tz, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16

L2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 8G, tz, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16

C2, Hist.arch.pol., dr P.Stachurski, 105C, tz, 2

P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 1

P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 17

C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 105C, tz, 1

P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 14, 16

C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 105C, tn, 8, 10, 12

P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 8, 10, 12

C2, Hist.arch.pol., dr P.Stachurski, 105C, tz, 14, 16

P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 4

C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 105C, tz, 4

P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 2

C2, Hist.arch.pol., dr P.Stachurski, 105C, tz, 5, 7

P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 5, 7

Niedziela

C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 114G, tn, 1, 5, 8, 10, 12

P2, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 104G, tn, 1, 5, 8, 10, 12

L2, Rys. odr., mgr R.Szymończyk, 14G, tz, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16

L2, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tz, 14, 16

L2, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tp, 2, 4, 7

Legenda
 • Bud. ogólne: Budownictwo ogólne
 • Elem.proj.arch.: Elementy projektowania architektonicznego
 • Geom.wykr.: Geometria wykreślna
 • Hist.arch.pol.: Historia architektury polskiej
 • Hist.KiS nw.: Historia kultury i sztuki nowożytnej
 • Hist.urb. pow.: Historia urbanistyki powszechnej
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Mech.bud.: Mechanika budowli
 • Rys. odr.: Rysunek odręczny
 • Sem.przest.arch: Semiotyka przestrzeni architektonicznej
 • Tech.CAD: Techniki komputerowego wspomagania projektowania
 • Teor.arch.: Teoria architektury