Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb: stacjonarne, semestr: 1 z dnia: 2023-09-27 17:07:25

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 2A, tz

S1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 2A, tz

S1, NoPiP, dr G. Strządała, 101A, tz

W1, NoPiP, dr G. Strządała, 2A, tz

L2, Pod sym st kryz, dr Kolmann, 201E, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

S2, NoPiP, dr G. Strządała, 2E, tz

S2, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 2A, tz

L1, Pod sym st kryz, dr Kolmann, 201E, tz, 16

L1, Pod sym st kryz, dr Kolmann, 201E, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 15

L1, Pod sym st kryz, dr Kolmann, 201E, tz, 1

L2, Pod sym st kryz, dr Kolmann, 201E, tz, 1

Wtorek

S2, PKMiW, dr W. Karwowski, 1E, tz

L2, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 205F, tz

S1, Ochr dan osob, mgr M. Rasławski, 2E, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15

W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 206F, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15

W1, Filozof., Drewniak T., prof., 206F, tz

W1, PKMiW, dr W. Karwowski, 206F, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 205F, tz

S1, PKMiW, dr W. Karwowski, 1E, tz

S2, Ochr dan osob, mgr M. Rasławski, 2E, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Ochr dan osob, mgr M. Rasławski, 206F, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, PKMiW, dr W. Karwowski, 206F, tz, 8

S1, Ochr dan osob, mgr M. Rasławski, 2E, tz, 16

S1, Ochr dan osob, mgr M. Rasławski, 2E, tz, 16

W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 206F, tz, 16

W1, Ochr dan osob, mgr M. Rasławski, 206F, tz, 16

W1, PKMiW, dr W. Karwowski, 206F, tz, 10

Sroda
Czwartek
Piatek

L1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 4E, tz

W1, Erg.i BHP, prof. T. Iwanek, 206F, tz

W1, Org.i zarządz., prof. T. Iwanek, 206F, tz

C1, Org.i zarządz., prof. T. Iwanek, 206F, tz

W1, PiS, dr Huchrak, 206F, tz

W1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 206F, tz

S1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 206F, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

S2, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 206F, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16

S1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 206F, tz, 1

S2, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 206F, tz, 1

Sobota
Niedziela
Legenda
 • Bezp. państw.: Bezpieczeństwo państwa
 • Erg.i BHP: Ergonomia i BHP
 • Etykieta: Etykieta w życiu publicznym
 • Filozof.: Filozofia
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Język niemiecki: Język niemiecki
 • NoPiP: Nauki o państwie i prawie
 • Ochr dan osob: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Org.i zarządz.: Organizacja i zarządzanie
 • PiS: Podstawy psychologii i socjologii
 • PKMiW: Prawo karne materialne i prawo wykroczeń
 • Pod sym st kryz: Podstawy symulacji sytuacji kryzysowych
 • TB: Teoria bezpieczeństwa