Bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie, tryb: niestacjonarne , semestr: 2 z dnia: 2023-03-09 13:51:08

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota

W1, Pr. pracy, dr G. Chmielewski, 0 Online, zn, 3, 5, 7

L1, Pr. pracy, dr G. Chmielewski, 1E, zp

W1, PiSBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 206F, zz, 9

S1, PiSBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 206F, zz, 9

W1, Met pracy magis, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 101E, zz, 9

L1, Met pracy magis, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 101E, zp

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, zz, 9

W1, Pr. pracy, dr G. Chmielewski, 1E, zz, 9

L1, Pr. pracy, dr G. Chmielewski, 1E, zz, 1

W1, PiSBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 206F, zp

S1, PiSBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 206F, zz, 1

W1, Met pracy magis, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 101E, zz, 1

L1, Met pracy magis, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 0 Online, zn, 3, 5, 7

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, zz, 1

W1, Pr. pracy, dr G. Chmielewski, 1E, zz, 1

L1, Pr. pracy, dr G. Chmielewski, 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, PiSBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 0 Online, zn, 3, 5, 7

S1, PiSBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 206F, zp

W1, Met pracy magis, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 101E, zp

L1, Met pracy magis, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 101E, zz, 1

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, zp

W1, Pr. pracy, dr G. Chmielewski, 1E, zp

L1, Pr. pracy, dr G. Chmielewski, 1E, zz, 9

W1, PiSBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 206F, zz, 1

S1, PiSBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, Met pracy magis, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 0 Online, zn, 3, 5, 7

L1, Met pracy magis, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 101E, zz, 9

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 0 Online, zn, 3, 5, 7

Niedziela

W1, EDBW, mgr M. Rasławski, 1E, zz, 9

S1, EDBW, mgr M. Rasławski, 1E, zp

W1, Kom. społeczna, dr Huchrak, 1E, zz, 9

L1, Kom. społeczna, dr Huchrak, 1E, zp

W1, For. pom niepeł, dr Huchrak, 1E, zz, 9

S1, For. pom niepeł, dr Huchrak, 1E, zz, 9

W1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 0 Online, zn, 3, 5, 7

S1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 1E, zz, 9

W1, Anal. str. zagr, prof. T. Iwanek, 0 Online, zn, 3, 5, 7

L1, Anal. str. zagr, prof. T. Iwanek, 1E, zz, 1

W1, EDBW, mgr M. Rasławski, 1E, zz, 1

S1, EDBW, mgr M. Rasławski, 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, Kom. społeczna, dr Huchrak, 1E, zz, 1

L1, Kom. społeczna, dr Huchrak, 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, For. pom niepeł, dr Huchrak, 1E, zp

S1, For. pom niepeł, dr Huchrak, 1E, zz, 1

W1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 1E, zp

S1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 1E, zz, 1

W1, Anal. str. zagr, prof. T. Iwanek, 1E, zz, 9

L1, Anal. str. zagr, prof. T. Iwanek, 1E, zp

W1, EDBW, mgr M. Rasławski, 1E, zp

S1, EDBW, mgr M. Rasławski, 1E, zz, 1

W1, Kom. społeczna, dr Huchrak, 1E, zp

L1, Kom. społeczna, dr Huchrak, 1E, zz, 9

W1, For. pom niepeł, dr Huchrak, 0 Online, zn, 3, 5, 7

S1, For. pom niepeł, dr Huchrak, 1E, zp

W1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 1E, zz, 9

S1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 1E, zp

W1, Anal. str. zagr, prof. T. Iwanek, 1E, zp

L1, Anal. str. zagr, prof. T. Iwanek, 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, EDBW, mgr M. Rasławski, 0 Online, zn, 3, 5, 7

S1, EDBW, mgr M. Rasławski, 1E, zz, 9

W1, Kom. społeczna, dr Huchrak, 0 Online, zn, 3, 5, 7

L1, Kom. społeczna, dr Huchrak, 1E, zz, 1

W1, For. pom niepeł, dr Huchrak, 1E, zz, 1

S1, For. pom niepeł, dr Huchrak, 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 1E, zz, 1

L1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, Anal. str. zagr, prof. T. Iwanek, 1E, zz, 1

L1, Anal. str. zagr, prof. T. Iwanek, 1E, zz, 9

Legenda
  • Anal. str. zagr: Analiza strategiczna zagrożeń
  • EDBW: Edukacja dla bezpieczeństwa wewnętrznego
  • For. pom niepeł: Formy pomocy osobom niepełnosprawnym
  • Jęz. ang.: Język angielski
  • Kom. społeczna: Komunikacja społeczna
  • Met pracy magis: Metodyka pracy magisterskiej
  • P neg i roz kon: Podstawy negocjacji i rozwiązywania konfliktów
  • PiSBW: Polityka i strategia bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Pr. pracy: Prawo pracy w działalności gospodarczej