Administracja, tryb: stacjonarne, semestr: 4 z dnia: 2024-04-24 11:29:20

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

L1, WF, mgr M. Dykta, 1O, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

L1, Oooio, prof. T. Iwanek, 1017A, tz

L1, Admin. rządowa, dr Kolmann, 104F, tz

S2, P pr pracy i ub, mgr Kozłowski, 108F, tz

L2, Oooio, prof. T. Iwanek, 1017A, tz

L2, P karno-skarbow, mgr M. Ulman, 108F, tz

Wtorek

S1, Prawo gospodar., dr G. Chmielewski, 0 Online, tz

S1, P pr pracy i ub, mgr Kozłowski, 3A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

L1, Zam publicz., Aranowicz M., mgr, 3A, tz

W1, Zam publicz., Aranowicz M., mgr, 3A, tz, 1, 2, 3, 4, 5

L2, WF, mgr M. Dykta, 1O, tz, 6, 8, 9, 10, 11, 12

L2, Zam publicz., Aranowicz M., mgr, 3A, tz, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

L2, Zam publicz., Aranowicz M., mgr, 3A, tz, 1, 2, 3, 4, 5

Sroda

W1, P pr pracy i ub, mgr Kozłowski, 0 Online, tz

W1, Met nauki społ., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 0 Online, tz

W1, Oooio, prof. T. Iwanek, 0 Online, tz

W1, Post. adm., dr G. Chmielewski, 0 Online, tz

W1, Praw.gospodar., dr G. Chmielewski, 0 Online, tz

S2, Praw.gospodar., dr G. Chmielewski, 0 Online, tz

W1, P karno-skarbow, mgr M. Ulman, 0 Online, tz

W1, Admin. rządowa, dr Kolmann, 0 Online, tz

Czwartek

L1, Met nauki społ., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 108F, tz

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, tz

L1, Post. adm., dr G. Chmielewski, 205F, tz

L2, Post. adm., dr G. Chmielewski, 205F, tz

L2, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 205F, tz

L2, Met nauki społ., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 205F, tz

Piatek

L1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 108F, tz

L1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 108F, tz, 1, 2

Sobota
Niedziela
Legenda
 • Admin. rządowa: Struktura i zadania administracji rządowej
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Język niemiecki: Język niemiecki
 • Met nauki społ.: Metodologia badań w naukach społecznych
 • Oooio: Ochrona osób, obiektów i obszarów
 • P karno-skarbow: Prawo karno-skarbowe
 • P pr pracy i ub: Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń
 • Post. adm.: Postępowanie administracyjne
 • Praw.gospodar.: Podstawy prawa gospodarczegp
 • Prawo gospodar.: Prawo gospodarcze
 • WF: Wychowanie fizyczne
 • Zam publicz.: Zamówienia publiczne