Bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie, tryb: stacjonarne, semestr: 2 z dnia: 2023-04-14 10:28:42

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Kom. społeczna, dr Huchrak, 104E, tz

L1, Kom. społeczna, dr Huchrak, 104E, tz

W1, For. pom niepeł, dr Huchrak, 104E, tz

S1, For. pom niepeł, dr Huchrak, 104E, tz

W1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 104E, tz

L1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 104E, tz

W1, Anal. str. zagr, prof. T. Iwanek, 104E, tz

L1, Anal. str. zagr, prof. T. Iwanek, 104E, tz

Wtorek

W1, EDBW, mgr M. Rasławski, 104E, tz

S1, EDBW, mgr M. Rasławski, 104E, tz

W1, Pr. pracy, mgr Kozłowski, 104E, tz

L1, Pr. pracy, mgr Kozłowski, 104E, tz

Sroda
Czwartek

W1, Koło naukowe, dr G. Chmielewski, 2E, tz

Piatek

W1, Met pracy magis, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 101E, tz

L1, Met pracy magis, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 101E, tz

L1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 2A, tz

W1, PiSBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 104E, tz

S1, PiSBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 104E, tz

Sobota
Niedziela
Legenda
  • Anal. str. zagr: Analiza strategiczna zagrożeń
  • EDBW: Edukacja dla bezpieczeństwa wewnętrznego
  • For. pom niepeł: Formy pomocy osobom niepełnosprawnym
  • Język niemiecki: Język niemiecki
  • Kom. społeczna: Komunikacja społeczna
  • Koło naukowe: Koło naukowe
  • Met pracy magis: Metodyka pracy magisterskiej
  • P neg i roz kon: Podstawy negocjacji i rozwiązywania konfliktów
  • PiSBW: Polityka i strategia bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Pr. pracy: Prawo pracy w działalności gospodarczej