Bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie, tryb: niestacjonarne , semestr: 3 z dnia: 2022-11-23 14:32:30

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota

W1, Kszt. kul. org., prof. T. Iwanek, 104E, zz

S1, Kszt. kul. org., prof. T. Iwanek, 104E, zz

W1, Etyka gr dysp., mgr M. Rasławski, 201E, zz

L1, Kont i a sł och, mgr M. Rasławski, 201E, zz

W1, S i f o p zag. , dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, zz

L1, S i f o p zag. , mgr Szmigon, 201E, zz

W1, BIMiZP, mgr D. Bednarz, 201E, zz

L1, BIMiZP, mgr D. Bednarz, 201E, zz

Niedziela

W1, Podstawy resocj, dr Huchrak, 102E, zz

S1, Podstawy resocj, dr Huchrak, 102E, zz

W1, Str. hand. ludż, dr Banaszkiewicz, 102E, zz

L1, Str. hand. ludż, dr Banaszkiewicz, 102E, zz

W1, Str. zap przest, dr Banaszkiewicz, 102E, zz

W1, Patologie społ., dr Huchrak, 102E, zz

L1, Patologie społ., dr Huchrak, 102E, zz

W1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 102E, zz

L1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 102E, zz

W1, Typ. zach. prze, dr Huchrak, 102E, zz

L1, Typ. zach. prze, dr Huchrak, 102E, zz

Legenda
 • BIMiZP: Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych
 • Etyka gr dysp.: Etyka zawodowa grup dyspozycyjnych
 • Kont i a sł och: Kontrola i audyt w służbach i formacjach ochrony
 • Kszt. kul. org.: Kształtowanie kultury organizacyjnej w służbach i formacjach ochrony
 • P neg i roz kon: Podstawy negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • Patologie społ.: Patologie społeczne
 • Podstawy resocj: Podstawy resocjalizacji
 • S i f o p zag. : Służby i formacje ochrony w procesie przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowy
 • Str. hand. ludż: Strategie zapobiegania zjawisku handlu ludźmi
 • Str. zap przest: Strategie zapobiegania przestępczości
 • Typ. zach. prze: Typologie zachowań przestępczych