Bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie, tryb: stacjonarne, semestr: 3 z dnia: 2022-12-08 10:36:54

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

L1, BIMiZP, mgr M. Rasławski, 201E, tz

W1, Etyka gr dysp., mgr M. Rasławski, 201E, tz

L1, Str. hand. ludż, dr Banaszkiewicz, 201E, tz

W1, BIMiZP, mgr D. Bednarz, 201E, tz

S1, Sem.mgr., dr J. Kawalec, 0 Online, tz

Wtorek

L1, Kont i a sł och, mgr M. Rasławski, 201E, tz

L1, Typ. zach. prze, mgr M. Rasławski, 201E, tz

W1, Podstawy resocj, dr Huchrak, 201E, tz

S1, Podstawy resocj, dr Huchrak, 201E, tz

W1, Patologie społ., dr Huchrak, 201E, tz

L1, Patologie społ., dr Huchrak, 201E, tz

W1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 201E, tz

L1, P neg i roz kon, dr Huchrak, 201E, tz

W1, Typ. zach. prze, dr Huchrak, 201E, tz

S1, Sem.mgr., dr Huchrak, 201E, tz

S1, Sem.mgr., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 0 Online, tz

Sroda

S1, Sem.mgr., prof. T. Iwanek, 0 Online, tz

Czwartek
Piatek

W1, S i f o p zag. , dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 205F, tz

L1, S i f o p zag. , mgr Szmigon, 205F, tz

W1, Kszt. kul. org., prof. T. Iwanek, 205F, tz

S1, Kszt. kul. org., prof. T. Iwanek, 205F, tz

W1, Str. zap przest, prof. dr hab. A. Misiuk, 4E, tz, 1

W1, Str. zap przest, prof. dr hab. A. Misiuk, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14

W1, Str. hand. ludż, prof. dr hab. A. Misiuk, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14

W1, Str. zap przest, prof. dr hab. A. Misiuk, 4E, tz, 15, 16

W1, Str. hand. ludż, prof. dr hab. A. Misiuk, 4E, tz, 15, 16

W1, Str. hand. ludż, prof. dr hab. A. Misiuk, 4E, tz, 1

Sobota
Niedziela

S1, Sem.lic., dr Huchrak, 201E, tz

Legenda
 • BIMiZP: Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych
 • Etyka gr dysp.: Etyka zawodowa grup dyspozycyjnych
 • Kont i a sł och: Kontrola i audyt w służbach i formacjach ochrony
 • Kszt. kul. org.: Kształtowanie kultury organizacyjnej w służbach i formacjach ochrony
 • P neg i roz kon: Podstawy negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • Patologie społ.: Patologie społeczne
 • Podstawy resocj: Podstawy resocjalizacji
 • S i f o p zag. : Służby i formacje ochrony w procesie przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowy
 • Sem.lic.: Seminarium licencjackie
 • Sem.mgr.: Seminarium magisterskie
 • Str. hand. ludż: Strategie zapobiegania zjawisku handlu ludźmi
 • Str. zap przest: Strategie zapobiegania przestępczości
 • Typ. zach. prze: Typologie zachowań przestępczych