Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb: niestacjonarne , semestr: 2 z dnia: 2023-03-09 20:24:14

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

L1, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 124D, zp, 4, 6, 8

W1, P karne proces., mgr Madejczyk, 0 Online, zn, 3, 5

W1, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 2E, zn, 7

L1, Rat.med., mgr Paweł Borówka, 4D, zz, 4

L1, P karne proces., mgr Madejczyk, 2E, zz, 9

L1, P karne proces., mgr Madejczyk, 2E, zz, 9

L1, P karne proces., mgr Madejczyk, 2E, zz, 1, 2

L1, Rat.med., mgr Paweł Borówka, 4D, zz, 8

W1, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 0 Online, zn, 3, 5

L1, P karne proces., mgr Madejczyk, 2E, zz, 1, 2

W1, P karne proces., mgr Madejczyk, 2E, zn, 7

Sobota

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, HBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 206F, zz, 9

S1, HBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 206F, zz, 1

W1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 0 Online, zn, 3, 5, 7

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, zp

W1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 2E, zp

S1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 2E, zp

L1, Rat.med., mgr Paweł Borówka, 4D, zp, 2, 4

W1, HBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 206F, zp

S1, HBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 206F, zz, 9

W1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 2E, zz, 1

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, zz, 1

W1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 2E, zz, 1

S1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 0 Online, zn, 3, 5, 7

L1, Rat.med., mgr Paweł Borówka, 4D, zz, 1

W1, HBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 0 Online, zn, 3, 5, 7

S1, HBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 206F, zp

W1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 2E, zp

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, zz, 9

W1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 2E, zz, 9

S1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 2E, zz, 1

W1, HBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 206F, zz, 1

S1, HBW, dr hab. J. Fałowski, prof. ucz., 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 2E, zz, 9

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 0 Online, zn, 3, 5, 7

S1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 2E, zz, 9

Niedziela

L1, Rat.med., mgr Paweł Borówka, 4D, zz, 1

W1, SBW, dr Kolmann, 2E, zz, 9

C1, SBW, dr Kolmann, 2E, zz, 1

W1, BSLiKBP, dr Kolmann, 0 Online, zn, 3, 5, 7

S1, BSLiKBP, dr Kolmann, 2E, zz, 1

W1, NoP, dr J. Kawalec, 2E, zp

S1, NoP, dr J. Kawalec, 2E, zp

L1, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 0 Online, zn, 7

W1, SBW, dr Kolmann, 0 Online, zn, 3, 5, 7

C1, SBW, dr Kolmann, 2E, zp

W1, BSLiKBP, dr Kolmann, 2E, zz, 9

S1, BSLiKBP, dr Kolmann, 2E, zz, 9

W1, NoP, dr J. Kawalec, 2E, zz, 9

W1, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 0 Online, zn, 3, 5, 7

L1, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 0 Online, zn, 7

W1, SBW, dr Kolmann, 2E, zz, 1

C1, SBW, dr Kolmann, 2E, zz, 9

W1, BSLiKBP, dr Kolmann, 2E, zp

S1, BSLiKBP, dr Kolmann, 2E, zp

S1, NoP, dr J. Kawalec, 2E, zz, 9

L1, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 11C, zn, 1

W1, SBW, dr Kolmann, 2E, zp

C1, SBW, dr Kolmann, 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, BSLiKBP, dr Kolmann, 2E, zz, 1

S1, BSLiKBP, dr Kolmann, 0 Online, zn, 3, 5, 7

W1, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 11C, zn, 1

Legenda
 • Bezp. wew.w UE.: Bezpieczeństwo wewnetrzne w UE
 • BSLiKBP: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrz
 • HBW: Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • NoP: Nauki o polityce
 • Ochr. p. skaż.: Ochrona przed skażeniami
 • Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
 • P karne proces.: Podstawy postępowania karnego procesowego i w sprawach o wykroczenia
 • Rat.med.: Ratownictwo medyczne
 • SBW: Systemy bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Techn. inf.: Technologie informatyczne