Ratownictwo medyczne, tryb: stacjonarne, semestr: 2 z dnia: 2023-03-14 07:26:40

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Toksykologia, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 0 Online, tp, 4

C1, WF, mgr M. Dykta, 1O, tz, 1, 2, 3

L1, P.jęz.migowego, lek. med. Emilia Kołodziej, 210A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12

L2, P.jęz.migowego, lek. med. Emilia Kołodziej, 210A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12

C1, WF, mgr M. Dykta, 1O, tz, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13

L2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tz

L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tz

Wtorek

C1, Pat. i patofizj, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, 7, 10, 12

C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tp, 4

L1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 21D, tp, 15

W1, Anat. i fizjol., dr J. Żołna, 101D, tp, 2, 4, 6

L2, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tp, 2

C1, Pat. i patofizj, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, 5

C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, 7, 10, 12

L1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 21D, tn, 16

L2, Chor.wewn., dr J. Żołna, 21D, tp, 15

L1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tp, 4

C1, Pat. i patofizj, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tp, 4

C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, 3

W1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 127D, tp, 2, 4, 6

L2, Chor.wewn., dr J. Żołna, 21D, tn, 16

L1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tp, 6

C1, Pat. i patofizj, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, 3

C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tp, 13

L1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 21D, tp, 17

L2, Chor.wewn., dr J. Żołna, 21D, tp, 17

C1, Pat. i patofizj, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tp, 13

C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, 5

W1, Anat. i fizjol., dr J. Żołna, 101D, tn, 7, 10, 12, 14

W1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tn, 7, 10, 12, 14

L2, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tp, 9

W1, Anat. i fizjol., dr J. Żołna, 127D, tp, 9, 13

W1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 127D, tp, 9, 13

L2, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tz, 13, 14

L2, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tn, 5

W1, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 5D, tn, 1, 3, 5

L1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tn, 7, 10, 12

L2, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tn, 3

L1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tn, 1

Sroda

L2, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12

L2, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, 4, 5, 6

W1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 127D, tz, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

L1, Farmakologia, lek.med. J. Wierzchowiec, 102D, tn, 10, 12, 14

L2, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tz, 14, 15, 16, 17

L2, P.przeds.dz.gos, dr J. Szczepańska, 2A, tn, 8, 10, 12

W1, Toksykologia, lek.med. J. Wierzchowiec, 103D, tz, 1, 2, 3, 4, 5

L2, Farmakologia, lek.med. J. Wierzchowiec, 102D, tz, 15, 16

L1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz

L2, P.przeds.dz.gos, dr J. Szczepańska, 2A, tn, 1, 3

L2, Farmakologia, lek.med. J. Wierzchowiec, 102D, tp, 13

L1, P.przeds.dz.gos, dr J. Szczepańska, 2A, tp, 9, 13

L2, Farmakologia, lek.med. J. Wierzchowiec, 102D, tz, 17

L1, Farmakologia, lek.med. J. Wierzchowiec, 102D, tz, 17

L1, P.przeds.dz.gos, dr J. Szczepańska, 2A, tp, 2, 4, 6

L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12

L2, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, 9

L2, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, 2

L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tz, 14, 15, 16, 17

L2, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, 13, 14, 15, 16, 17

Czwartek

L1, Med.rat., dr D. Sokołowski, 23D, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 11D, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 21D, tp, 2, 4, 6

L2, Med.rat., dr D. Sokołowski, 23D, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15

W1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 0 Online, tz, 11

L2, Med.rat., dr D. Sokołowski, 23D, tp, 17

L1, Med.rat., dr D. Sokołowski, 23D, tp, 17

W1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 0 Online, tz, 14

W1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 0 Online, tz, 10

W1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 0 Online, tz, 12

W1, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, tz, 15

W1, Pat. i patofizj, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, tz, 13

W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, tz, 13

L2, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 21D, tn, 1, 3, 5

L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 21D, tp, 9

L2, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 21D, tn, 8

Piatek

W1, Pat. i patofizj, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tz, 3, 4, 5, 6, 8, 9

W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tp, 4, 6, 9

W1, Farmakologia, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, tz, 1, 2

W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, tz, 1, 2

W1, Farmakologia, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tp, 11

W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tp, 11

W1, Pat. i patofizj, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, tz, 1, 2

W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tp, 13

W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tp, 15

W1, Farmakologia, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tn, 3, 5, 8

Sobota
Niedziela
Legenda
 • Anat. i fizjol.: Anatomia i fizjologia
 • Chor.wewn.: Choroby wewnętrzne
 • Ek.zarz.ochr.zd: Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Farmakologia: Farmakologia.
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Med.cz. ratunk.: Medyczne czynności ratunkowe
 • Med.rat.: Medycyna ratunkowa
 • P.jęz.migowego: Podstawy języka migowego
 • P.przeds.dz.gos: Podstawy przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej
 • Pat. i patofizj: Patologia i patofizjologia
 • Pediatria: Pediatria
 • Toksykologia: Toksykologia
 • WF: Wychowanie fizyczne