Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb: stacjonarne, semestr: 2 z dnia: 2023-03-10 13:00:30

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

S2, NoP, dr J. Kawalec, 2E, tz

W1, NoP, dr J. Kawalec, 2E, tz

W1, SBW, dr Kolmann, 2E, tz

C1, SBW, dr Kolmann, 2E, tz

W1, BSLiKBP, dr Kolmann, 2E, tz

S1, BSLiKBP, dr Kolmann, 2E, tz

S2, BSLiKBP, dr Kolmann, 2E, tz

W1, P karne proces., mgr Madejczyk, 2E, tz

L1, P karne proces., mgr Madejczyk, 2E, tz

Wtorek

S1, NoP, dr J. Kawalec, 2E, tz

W1, Bezp. wew.w UE., dr G. Kwaśniak, 206F, tz

S1, Bezp. wew.w UE., dr G. Kwaśniak, 206F, tz

S2, Bezp. wew.w UE., dr G. Kwaśniak, 206F, tz

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 12

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 12

W1, Techn. inf., dr inż. A. Sudoł, 0 Online, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

L2, P karne proces., mgr Madejczyk, 1E, tz

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tp, 4, 6

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 15

W1, Techn. inf., dr inż. A. Sudoł, 0 Online, tz, 16

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 1

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 9

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 15

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tp, 4, 6

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 9

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 1

Sroda

W1, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 205D, tz, 1, 2, 3, 4, 5

L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 14

L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 5

L1, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 124D, tp, 6, 9, 13, 15, 17

L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 8

L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 14

L2, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 124D, tn, 8, 10, 12, 14, 16

L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 5

L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 8

L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 2

L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 2

Czwartek

W1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 2E, tz

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 205F, tz

L2, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 205F, tz

L2, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 101G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Koło naukowe, dr G. Chmielewski, 2E, tz

L1, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 210A, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15

L2, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 101G, tz, 17

L1, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 210A, tz, 17

Piatek

L1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 2A, tz

W1, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 1E, tz, 17

S1, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 1E, tz, 17

S2, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 1E, tz, 17

W1, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

S1, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

S2, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

W1, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 1E, tz, 1

S1, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 1E, tz, 1

S2, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 1E, tz, 1

Sobota
Niedziela
Legenda
 • Bezp. wew.w UE.: Bezpieczeństwo wewnetrzne w UE
 • BSLiKBP: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrz
 • HBW: Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Język niemiecki: Język niemiecki
 • Koło naukowe: Koło naukowe
 • NoP: Nauki o polityce
 • Ochr. p. skaż.: Ochrona przed skażeniami
 • Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
 • P karne proces.: Podstawy postępowania karnego procesowego i w sprawach o wykroczenia
 • Rat.med.: Ratownictwo medyczne
 • SBW: Systemy bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Techn. inf.: Technologie informatyczne