Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb: niestacjonarne , semestr: 1 z dnia: 2022-10-13 22:51:18

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 101E, zp, 2, 4, 6

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 101E, zz

W1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101E, zz

S1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101E, zz

Sobota

W1, PKMiW, dr W. Karwowski, 2E, zz

S1, PKMiW, dr W. Karwowski, 2E, zz

W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 2E, zn

L2, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 2E, zz

W1, Filozof., Drewniak T., prof., 2E, zz, 9

W1, BHP, mgr A.Górska, 206F, zz, 4

W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 2E, zz, 9

W1, Filozof., Drewniak T., prof., 2E, zp

L2, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 2E, zn, 3, 5, 7

W1, Filozof., Drewniak T., prof., 2E, zn

Niedziela

W1, NoPiP, dr Banaszkiewicz, 2E, zz

S1, NoPiP, dr Banaszkiewicz, 2E, zz

W1, Erg.i BHP, prof. T. Iwanek, 2E, zz

W1, Org.i zarządz., prof. T. Iwanek, 2E, zz

C1, Org.i zarządz., prof. T. Iwanek, 2E, zz

W1, Ochr dan osob, prof. T. Iwanek, 2E, zz

S1, Ochr dan osob, prof. T. Iwanek, 2E, zz

W1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 2E, zz

S1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 2E, zz

W1, PiS, dr Huchrak, 2E, zz

Legenda
 • Bezp. państw.: Bezpieczeństwo państwa
 • BHP: BHP
 • Erg.i BHP: Ergonomia i BHP
 • Etykieta: Etykieta w życiu publicznym
 • Filozof.: Filozofia
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • NoPiP: Nauki o państwie i prawie
 • Ochr dan osob: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Org.i zarządz.: Organizacja i zarządzanie
 • PiS: Podstawy psychologii i socjologii
 • PKMiW: Prawo karne materialne i prawo wykroczeń
 • TB: Teoria bezpieczeństwa