Administracja, tryb: stacjonarne, semestr: 4 z dnia: 2023-03-17 14:20:30

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

L1, Admin. rządowa, dr Kolmann, 101E, tz

W1, Adm w inst bw, mgr D. Bednarz, 101E, tz

L1, Adm w inst bw, mgr D. Bednarz, 101E, tz

Wtorek
Sroda

W1, P karno-skarbow, mgr A. Szpak, 101E, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

L1, P karno-skarbow, mgr A. Szpak, 101E, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

L1, WF, mgr M. Dykta, 1O, tz, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Czwartek

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, tz

W1, Met nauki społ., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 101E, tz

L1, Met nauki społ., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 101E, tz

W1, Admin. rządowa, dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 101E, tz

Piatek

W1, Hist i wsp adm, prof. dr hab. A. Misiuk, 101E, tz, 17

S1, Hist i wsp adm, prof. dr hab. A. Misiuk, 101E, tz, 1

W1, Inst i org UE, dr Banaszkiewicz, 0 Online, tz

S1, Inst i org UE, dr Banaszkiewicz, 0 Online, tz

W1, Hist i wsp adm, prof. dr hab. A. Misiuk, 101E, tz, 1

S1, Hist i wsp adm, prof. dr hab. A. Misiuk, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

W1, Hist i wsp adm, prof. dr hab. A. Misiuk, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

S1, Hist i wsp adm, prof. dr hab. A. Misiuk, 101E, tz, 17

Sobota
Niedziela
Legenda
  • Adm w inst bw: Administracja w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Admin. rządowa: Struktura i zadania administracji rządowej
  • Hist i wsp adm: Historia i współczesnośæ administracji
  • Inst i org UE: Instytucje i organy Unii Europejskiej
  • Jęz. ang.: Język angielski
  • Met nauki społ.: Metodologia badań w naukach społecznych
  • P karno-skarbow: Prawo karno-skarbowe
  • WF: Wychowanie fizyczne