Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb: stacjonarne, semestr: 2 z dnia: 2024-03-01 10:26:27

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, NoP, dr J. Kawalec, 206F, tz

S1, NoP, dr J. Kawalec, 206F, tz

W1, SBWPol, dr Kolmann, 206F, tz

C1, SBWPol, dr Kolmann, 206F, tz

W1, BSLiKBP, dr Kolmann, 206F, tz

S1, BSLiKBP, dr Kolmann, 206F, tz

W1, Pr kar pr i wyk, mgr Madejczyk, 206F, tz

L1, Pr kar pr i wyk, mgr Madejczyk, 206F, tz

L2, Pr kar pr i wyk, mgr Madejczyk, 206F, tz

Wtorek

L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 208F, tz

L2, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 208F, tz

W1, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 205D, tz, 1, 2, 3, 4, 5

W1, Technol. inf., dr inż. A. Sudoł, 0 Online, tn

L2, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 124D, tz, 12, 13, 14, 15, 16

L1, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 124D, tz, 6, 8, 9, 10, 11

Sroda

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 4, 5, 7

L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 4, 5, 7

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 13, 14

L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 13, 14

L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 16

L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, tz, 16

Czwartek

W1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 206F, tz

S1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. ucz., 206F, tz

L1, Technol. inf., dr inż. T. Piłot, 11C, tn

L2, Technol. inf., dr inż. T. Piłot, 11C, tp

Piatek

L1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 108F, tz, 16, 17

L1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 108F, tz

W1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 0 Online, tz

W1, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 0 Online, tn

S1, HBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 0 Online, tn

Sobota
Niedziela
Legenda
 • Bezp. wew.w UE.: Bezpieczeństwo wewnetrzne w UE
 • BSLiKBP: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrz
 • HBW: Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Język niemiecki: Język niemiecki
 • NoP: Nauki o polityce
 • Ochr. p. skaż.: Ochrona przed skażeniami
 • Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
 • Pr kar pr i wyk: Podstawy postępowania karnego procesowego i w sprawach o wykroczenia
 • Rat.med.: Ratownictwo medyczne
 • SBWPol: System bezpieczeństwa wewnętrznego Polski
 • Technol. inf.: Technologia informacyjna