ARCHITEKTURA INŻYNIERSKIE, tryb: stacjonarne, semestr: 2 z dnia: 2023-02-16 22:52:52

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Elem.proj.arch., dr A.Pięt, 22G, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15

W1, Sem.przest.arch, prof. B.Szuba, 19G, tn, 3, 5, 7

W1, Sem.przest.arch, prof. B.Szuba, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15

W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15

W1, Elem.proj.arch., dr A.Pięt, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15

W1, Elem.proj.arch., dr A.Pięt, 22G, tn, 3, 5, 7

W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 16G, tp, 2, 4, 6

Wtorek

L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 22G, tz

W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 19G, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15, 17

P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tp

W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14

W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14

W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 19G, tn, 3, 5

P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tn, 1, 3, 5

W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 19G, tn, 10, 12, 14, 16

C1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 19G, tn, 7, 10, 12, 14, 16

P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tn, 7, 10, 12, 14, 16

W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 19G, tn, 7

Sroda
Czwartek

W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 22G, tp, 2

C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 22G, tp, 2

P1, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 22G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

L1, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15

W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 22G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 22G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

P1, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 22G, tp, 2

L1, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tz, 17

W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14

Piatek

W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 6, 9, 11

L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 16G, tp, 4

W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 22G, tp, 6, 9, 11

W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 22G, tp, 2

W1, Sem.przest.arch, prof. B.Szuba, 19G, tp, 15

L1, Rys. odr., mgr A.Jaworski, 14G, tp, 13

C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 2

W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 22G, tp, 2

W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 22G, tp, 6, 9, 11

W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 2

C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 6, 9, 11

W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 22G, tp, 15

W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 22G, tp, 15

W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 15

L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 16G, tp, 17

L1, Rys. odr., mgr A.Jaworski, 14G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 15

L1, Rys. odr., mgr A.Jaworski, 14G, tp, 4

L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 16G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

L1, Rys. odr., mgr A.Jaworski, 14G, tp, 17

L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 16G, tp, 13

Sobota

L2, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 8G, tp, 2, 6, 9, 11, 13

C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 19G, tp, 2, 6, 9, 11, 13

L2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 8G, tz, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13

L2, Rys. odr., mgr R.Szymończyk, 14G, tz, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13

L2, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 8G, tn, 1, 3, 5, 8, 12

Niedziela

P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tp

L2, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tn, 91

C2, Hist.arch.pol., dr P.Stachurski, 21G, tp, 2, 6, 9, 11, 13

P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tn

P2, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 100G, tn, 1, 3, 5, 8, 12

C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 100G, tn, 1, 3, 5, 8, 12

L2, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tp, 2, 6, 9, 11, 13

Legenda
 • Bud. ogólne: Budownictwo ogólne
 • Elem.proj.arch.: Elementy projektowania architektonicznego
 • Geom.wykr.: Geometria wykreślna
 • Hist.arch.pol.: Historia architektury polskiej
 • Hist.KiS nw.: Historia kultury i sztuki nowożytnej
 • Hist.urb. pow.: Historia urbanistyki powszechnej
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Mech.bud.: Mechanika budowli
 • Rys. odr.: Rysunek odręczny
 • Sem.przest.arch: Semiotyka przestrzeni architektonicznej
 • Tech.CAD: Techniki komputerowego wspomagania projektowania
 • Teor.arch.: Teoria architektury