Filologia germańska, tryb: stacjonarne, semestr: 4 z dnia: 2023-03-09 17:55:09

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

C1, Wych. fiz., dr R. Palacz, 100X, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Wtorek

W1, Wst. S i P, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 15, 16

W1, Wst. S i P, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 10, 12, 13

W1, Wst. S i P, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Sroda

S1, Reg.n.proj., prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Czwartek

L1, Emisja głosu, mgr C. Wojciechowski, 104F, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8

L1, Emisja głosu, mgr C. Wojciechowski, 104F, tz, 9

Piatek
Sobota

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 8

L1, Przyg. szkoł., dr Monika Witt, prof. ucz., 105F, tn, 91

L1, Dyd-met, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 3

L1, PNJN spr. zint., dr Beata Giblak, 207F, tn, 12

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 11

L1, Przyg. szkoł., dr Monika Witt, prof. ucz., 105F, tz, 4, 5, 6

L1, Dyd-met, dr Monika Witt, prof. ucz., 105F, tz, 4, 5, 6

L1, PNJN spr. zint., dr Beata Giblak, 207F, tz, 1, 2

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 3

L1, Przyg. szkoł., dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 3

L1, Dyd-met, dr Monika Witt, prof. ucz., 105F, tz, 1, 2, 91

L1, PNJN pis., dr Beata Giblak, 207F, tz, 13

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 205F, tz, 1, 2, 91

L1, Przyg. szkoł., dr Monika Witt, prof. ucz., 105F, tz, 10

L1, PNJN pis., dr Beata Giblak, 207F, tz, 12

L1, PNJN pis., dr Beata Giblak, 207F, tz, 15

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 205F, tz, 12, 13, 15

L1, Przyg. szkoł., dr Monika Witt, prof. ucz., 105F, tz, 12, 13

L1, PNJN spr. zint., dr Beata Giblak, 207F, tp, 13

L1, PNJN spr. zint., dr Beata Giblak, 207F, tn, 10

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 205F, tz, 9, 10

L1, Przyg. szkoł., dr Monika Witt, prof. ucz., 105F, tz, 2

S1, Reg.n.proj., prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, 9

L1, PNJN pis., dr Beata Giblak, 207F, tz, 4

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 205F, tz, 4, 5, 6

L1, Przyg. szkoł., dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 11

S1, Reg.n.proj., prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 8

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 105F, tp, 15

L1, Przyg. szkoł., dr Monika Witt, prof. ucz., 105F, tp, 15

W1, Wst. S i P, dr Monika Witt, prof. ucz., 205F, tp, 15

L1, Dyd-met, dr Monika Witt, prof. ucz., 105F, tn, 10

L1, Przyg. szkoł., dr Monika Witt, prof. ucz., 105F, tn, 10

Niedziela

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 11

L1, Emisja głosu, mgr C. Wojciechowski, 104F, tn, 91

L1, PNJN pis., dr Beata Giblak, 205F, tz, 5

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 207F, tz, 9, 10

L1, PNJN pis., dr Beata Giblak, 207F, tz, 9

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tz, 1, 2, 91

L1, PNJN spr. zint., dr Beata Giblak, 205F, tz, 2

L1, PNJN pis., dr Beata Giblak, 205F, tz, 2

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tz, 4, 5, 6

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 205F, tn, 5

L1, PNJN pis., dr Beata Giblak, 0 Online, tn, 8

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 3

W1, Wst. S i P, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 11

L1, PNJN spr. zint., dr Beata Giblak, 0 Online, tp, 11

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 8

W1, Wst. S i P, dr Monika Witt, prof. ucz., 205F, tz, 10

L1, PNJN spr. zint., dr Beata Giblak, 205F, tz, 5

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 207F, tz, 12, 13, 15

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 8

Legenda
 • Dyd-met: Dydaktyka i metodyka nauczania języka angielskiego
 • Emisja głosu: Emisja głosu
 • PNJN gram. pr.: PNJN gramatyka praktyczna
 • PNJN konw.: PNJN konwersacje
 • PNJN pis.: PNJN pisanie
 • PNJN spr. zint.: PNJN sprawności zintegrowane
 • PNJO Jęz. ang.: PNJO jęz. angielski
 • Przyg. szkoł.: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauki na etapie szkolnym
 • Reg.n.proj.: Regionalne nauczanie projektowe
 • Wst. S i P: Wstęp do socjo- i pragmalingwistyki
 • Wych. fiz.: Wychowanie fizyczne