Ratownictwo medyczne, tryb: stacjonarne, semestr: 5 z dnia: 2022-09-26 09:41:34

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 17D, tz, 1, 2, 3, 4

P1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tp, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Urologia, dr K. Kamiński, 23D, tn, 1, 3

P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tz, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

P2, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tn, 5, 7, 9, 11, 13

W1, Urologia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tn, 5, 7, 9, 11, 13

P1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 23D, tp, 2, 4

W1, Urologia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tn, 15

P2, Chirurgia, dr K. Kamiński, 23D, tn, 1, 3

P1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tp, 16

P2, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tn, 15

Wtorek

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 19G, tp, 2

W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 11D, tp, 2

S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 11D, tp, 2

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 108D, tn, 13

W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 108D, tn, 13

S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 108D, tn, 13

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, tn, 1

Sroda

P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, 9

P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, 9

W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tz, 13

L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 22D, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6

P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, 5, 7

W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tz, 14

L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tz, 14

P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, 1, 3

W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tz, 15, 16

L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tz, 15, 16

W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 22D, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6

L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tz, 13

Czwartek

W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 3

W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 3

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 3

W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 4, 5, 6, 7, 8

L1, Med.rat., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 8

W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 1, 2

W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 1, 2

L1, Med.rat., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 4, 5, 6, 7

W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 10

L1, Med.rat., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 10

L1, Med.rat., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 1, 2

W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 4, 5, 6, 7

W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 0 Online, tz, 15

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 11

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 9

Piatek

L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 14

L1, Żyw.klin., prof. J. Wyka, 118D, tz, 1, 2, 3

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 11D, tz, 16

W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 13D, tz, 8

L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 2

L1, Żyw.klin., prof. J. Wyka, 118D, tz, 7, 8, 9, 10

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 5D, tz, 10

W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 11D, tz, 7

L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tz, 3

S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 17D, tn, 11

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 5D, tz, 9

S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 5D, tz, 9

L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 7, 8, 9, 10

L1, Żyw.klin., prof. J. Wyka, 118D, tz, 14

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 13D, tz, 8

S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 5D, tz, 10

L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 11

W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 17D, tn, 11

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 11D, tz, 7

W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 11D, tz, 1

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 11D, tz, 1

S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 11D, tz, 16

Sobota
Niedziela
Legenda
  • Ch.metab. w RM: Choroby metaboliczne w praktyce ratownika medycznego
  • Chirurgia: Chirurgia
  • Med.cz. ratunk.: Medyczne czynności ratunkowe
  • Med.rat.: Medycyna ratunkowa
  • Met.b.nauk.sem.: Metodologia badań naukowych i seminarium dyplomowe
  • P.neurochir.: Podstawy neurochirurgii
  • Traum. n. ruchu: Traumatologia narządu ruchu
  • Urologia: Urologia
  • Żyw.klin.: Żywienie kliniczne