Informatyka, tryb: stacjonarne, semestr: 2 z dnia: 2024-05-12 13:17:55

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Alg.z.geom., dr K. Stefańczyk, 14C, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

C1, Alg.z.geom., dr K. Stefańczyk, 4C, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Logika dla inf., dr K. Stefańczyk, 19G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

W1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 19G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

W1, Algorytmy, dr inż. D.Raczyński, 14C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

W1, Alg.z.geom., dr K. Stefańczyk, 14C, tn, 16

L1, Algorytmy, dr inż. D. Halikowski, 101G, tz, 17

L2, Algorytmy, dr inż. D. Halikowski, 101G, tz, 17

C1, Alg.z.geom., dr K. Stefańczyk, 4C, tn, 16

C1, Alg.z.geom., dr K. Stefańczyk, 4C, tn, 16

Wtorek

C1, Logika dla inf., dr K. Stefańczyk, 104G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

W1, PEiM, A. Gąsiorek, 104G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

C1, Algorytmy, dr hab. inż. J.Sadecki, 21G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

L2, PEiM, mgr M. Zborowski, 8C, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15

L2, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 13C, tp, 2, 4, 6, 9, 11

L2, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 0 Online, tp, 13

L1, PEiM, mgr M. Zborowski, 8C, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

L1, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 0 Online, tp, 13

L1, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 13C, tp, 17

L2, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 11C, tn, 1, 3, 5, 8, 10

L1, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 13C, tp, 17

L2, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 11C, tn, 14, 16

L2, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 13C, tp, 15

L1, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 11C, tp, 15

L1, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 13C, tn, 1, 3, 5, 8, 10

L1, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 11C, tp, 2, 4, 6, 9, 11

L1, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 13C, tn, 14, 16

L1, PEiM, mgr M. Zborowski, 8C, tn, 16

L2, PEiM, mgr M. Zborowski, 8C, tp, 17

Sroda

W1, Prog. II, dr inż. T. Piłot, 0 Online, tn, 3

C1, TULC, prof. W. Stanisławski, 0 Online, tp, 4

W1, Sys. op. I, dr hab. inż. M. Pelc, 0 Online, tp, 4

W1, Prog. II, dr inż. T. Piłot, 0 Online, tn, 14

W1, Prog. II, dr inż. T. Piłot, 0 Online, tp, 13

W1, TULC, prof. W. Stanisławski, 0 Online, tp, 4

Czwartek

W1, Prog. II, dr inż. T. Piłot, 14C, tz, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

L2, JA, mgr P. Twardowska, 21G, tz

L2, Algorytmy, dr inż. D. Halikowski, 101G, tz

W1, Mat.elem., dr A. Szpara, 1A, tp

W1, Mat.elem., dr A. Szpara, 2A, tn

W1, Mat.elem., dr A. Szpara, 1A, tn, 5

W1, Prog. II, dr inż. T. Piłot, 14C, tz, 14, 16, 17

L1, Algorytmy, dr inż. D. Halikowski, 101G, tz

L1, JA, mgr P. Twardowska, 21G, tz

W1, Prog. II, dr inż. T. Piłot, 14C, tz, 1

Piatek

L1, TULC, prof. W. Stanisławski, 11C, tn, 5

L1, Sys. op. I, dr inż. L. Sieniawski, 13C, tn, 5

W1, Sys. op. I, dr hab. inż. M. Pelc, 14C, tz

L1, TULC, prof. W. Stanisławski, 11C, tp

L1, Sys. op. I, dr inż. L. Sieniawski, 13C, tp

C1, TULC, prof. W. Stanisławski, 4C, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

L2, Sys. op. I, dr inż. L. Sieniawski, 13C, tn, 5

L2, TULC, prof. W. Stanisławski, 11C, tn, 5

L1, TULC, prof. W. Stanisławski, 11C, tn, 16

L2, TULC, prof. W. Stanisławski, 11C, tp

W1, TULC, prof. W. Stanisławski, 14C, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

L2, Sys. op. I, dr inż. L. Sieniawski, 13C, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

L2, TULC, prof. W. Stanisławski, 11C, tn, 16

L1, Sys. op. I, dr inż. L. Sieniawski, 13C, tn, 16

Sobota
Niedziela
Legenda
  • Alg.z.geom.: Algebra liniowa z geometrią analityczną
  • Algorytmy: Algorytmy i struktury danych
  • JA: Język angielski
  • Logika dla inf.: Logika dla informatyków
  • Mat.elem.: Matematyka elementarna
  • PEiM: Podstawy elektroniki i miernictwa
  • Prog. II: Programowanie II
  • Przedm.wyb. 2: Przedmiot wybieralny 2
  • Sys. op. I: Systemy operacyjne I
  • TULC: Technika układów logicznych i cyfrowych