ARCHITEKTURA INŻYNIERSKIE, tryb: stacjonarne, semestr: 7 z dnia: 2022-11-29 19:39:46

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

P1, PR.DYPL.: kons., , 101G, tz

Wtorek

P1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tn, 7, 9, 11, 13, 15

W1, Pr.bud.i et.z., mgr J.Tomiczek, 19G, tn, 7, 9, 11, 13, 15

P1, Podst.pr. i D.G, dr M. Targowicz, 16G, tn, 7, 9, 11, 13

P1, Podst.pr. i D.G, dr P.Opałka, 16G, tn, 15

W1, Tech.wsp.P.P., Dr P.Chwastyk, 0 Online, tn, 1, 3

Sroda

P1, PR.DYPL.: kons., , 101G, tp

L1, Pierw. pomoc, mgr £. Walus, 4D, tz, 6

W1, Kons.met.bad., prof. M. Korpała, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13

W1, Prof. konserw., prof. M. Korpała, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13

W1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 0 Online, tz, 3

Czwartek

P1, Tech.wsp.P.P., dr J.Tomasiak, 100G, tn, 1, 3, 5

W1, Tech.wsp.P.P., dr G.Lasek, 0 Online, tn, 7, 9, 11, 13

W1, Zin.syst.s.ośw., mgr A. Wiórek, 0 Online, tn, 9, 11, 13

P1, Tech.wsp.P.P., dr J.Tomasiak, 101G, tn, 1, 3, 5

Piatek

L2, Zin.syst.s.ośw., mgr A. Wiórek, 1LAC, tn, 15

L1, Pierw. pomoc, mgr £. Walus, 4D, tz, 4

W1, Zin.syst.s.ośw., mgr A. Wiórek, 100G, tn, 11

L2, Zin.syst.s.ośw., mgr A. Wiórek, 100G, tn, 11

W1, Ekon.i org.P.I., dr G.Lasek, 21G, tp, 2, 4

W1, Tech.wsp.P.P., dr G.Lasek, 101G, tz, 16

W1, Kons.met.bad., prof. M. Korpała, 114G, tz, 16

W1, Prof. konserw., prof. M. Korpała, 114G, tz, 16

W1, Ekon.i org.P.I., dr G.Lasek, 21G, tn, 7, 9, 11

W1, Kons.met.bad., prof. M. Korpała, 114G, tz, 4

W1, Prof. konserw., prof. M. Korpała, 114G, tz, 7

W1, Ekon.i org.P.I., dr G.Lasek, 21G, tz, 15, 16

W1, Kons.met.bad., prof. M. Korpała, 114G, tz, 11

W1, Prof. konserw., prof. M. Korpała, 114G, tz, 4

W1, Ekon.i org.P.I., dr G.Lasek, 21G, tz, 1

W1, Kons.met.bad., prof. M. Korpała, 114G, tz, 7

W1, Prof. konserw., prof. M. Korpała, 114G, tz, 11

W1, Tech.wsp.P.P., dr G.Lasek, 21G, tz, 2

Sobota

P2, Podst.pr. i D.G, dr M. Targowicz, 21G, tz, 4

P2, Podst.pr. i D.G, dr M. Targowicz, 21G, tz, 16

P2, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tp, 4, 8, 10, 14, 16

P2, Tech.wsp.P.P., dr J.Tomasiak, 100G, tz, 14

P2, Podst.pr. i D.G, dr P.Opałka, 104G, tp, 14

P2, Tech.wsp.P.P., dr J.Tomasiak, 100G, tz, 7

P2, Tech.wsp.P.P., dr J.Tomasiak, 100G, tz, 7

P2, Podst.pr. i D.G, dr M. Targowicz, 21G, tz, 7

P2, Tech.wsp.P.P., dr J.Tomasiak, 100G, tz, 8

P2, Podst.pr. i D.G, dr M. Targowicz, 21G, tz, 10

Niedziela

L2, Pierw. pomoc, lek.med. J. Wierzchowiec, 4D, tz, 10

Legenda
  • Ekon.i org.P.I.: Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego
  • Kons.met.bad.: Konserwatorskie metody badawcze (wykład)
  • Konstr.bud.: Konstrukcje budowlane
  • Pierw. pomoc: Pierwsza pomoc
  • Podst.pr. i D.G: Podstawy przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Pr.bud.i et.z.: Prawodawstwo budowlane i etyka zawodowa
  • PR.DYPL.: kons.: PRACA DYPLOMOWA - praca własna i konsultacje
  • Prof. konserw.: Profilaktyka konserwatorska
  • Tech.wsp.P.P.: Techniki wspomagające planowanie przestrzenne
  • Zin.syst.s.ośw.: Zintegrowane systemy sterowania oświetleniem