Jazz i muzyka estradowa spec. Edukacja Art., tryb: stacjonarne, semestr: 4 z dnia: 2024-02-16 20:02:40

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

C1, PropedTechNagło, mgr C. Wojciechowski, 1H, tz

C5, Gra na f.i akom, mgr A. Brzeźnicka, 3H, tz

C6, Gra na f.i akom, mgr A. Brzeźnicka, 201H, tz

W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 0 Online, tn

C1, WF, Wrona A., mgr, 100OT, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12

C1, WF, Wrona A., mgr, 100OT, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13

Wtorek

C1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 112H, tz

C3, Dyryg.z metod., dr Drożdżal M., 8H, tz

C1, Prakt. Estr., mgr Kędzierski M., 8H, tz

W1, Techn. inf., dr inż. A. Sudoł, 0 Online, tn

C1, Fortepian, mgr Raminiak P., 9H, tp

Sroda

C2, Dyryg.z metod., dr Drożdżal M., 8H, tz

C1, Zesp. wok., P.Strukiel, 8H, tz

C5, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz

C1, Improw., dr P.Schmidt, 105H, tz

C2, wokal, mgr Jaźwa Małgorzata, 15H, tz

W1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 108H, tz

Czwartek

C1, Zesp. instr. Or, mgr A.Rękas, 3H, tz

C1, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 11C, tp, 4, 7, 9, 13, 17

C3, wokal, mgr Jaźwa Małgorzata, 15H, tz

C1, Chór, dr Drożdżal M., 105H, tz

Piatek

C1, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 11C, tp, 4

C1, Techn. inf., dr inż. T. Piłot, 11C, tp, 4

C1, AnalizaDzJazz, dr Furtas P., 112H, tz

C1, Kszt. sł., dr Furtas P., 112H, tz

C1, Komp. i aranż., dr Furtas P., 112H, tz

C1, Har.jazz., dr Furtas P., 112H, tz

Sobota
Niedziela
Legenda
 • AnalizaDzJazz: Analiza dzieła muzycznego jazzowego z audycjami
 • Chór: Chór uczelniany
 • Dyryg.z metod.: Dyrygowanie z metodyką prowadzenia zespołów
 • Fortepian: Fortepian
 • Gitara: Gitara
 • Gra na f.i akom: Gra na fortepianie i akompaniament
 • Har.jazz.: Harmonia jazzowa
 • Improw.: Improwizacja
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Komp. i aranż.: Kompozycja i aranżacja
 • Kszt. sł.: Kształcenie słuchu
 • Lit. hist. jazz: Literatura i historia jazzu
 • Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
 • Prakt. Estr.: Praktyka estradowa
 • PropedTechNagło: Propedeutyka techniki nagłośnienia
 • Techn. inf.: Technologie informatyczne
 • WF: Wychowanie fizyczne
 • wokal: wokal
 • Zesp. instr. Or: Zespół instrumentów Orffa
 • Zesp. wok.: Zespół wokalny