ARCHITEKTURA INŻYNIERSKIE, tryb: stacjonarne, semestr: 1 z dnia: 2022-09-30 21:19:48

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 21G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

L1, Elem.komp.arch., mgr R.Szymończyk, 22G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

C1, Matem., dr A. Szpara, 22G, tz, 4

W1, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 0 Online, tp, 2

W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tn, 15

W1, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 0 Online, tn, 5, 7, 9, 11, 13

Wtorek

W1, Materiał. bud., dr P.Opałka, 16G, tn, 1, 3

W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 22G, tp, 8, 10, 12

C1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 22G, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12

P1, Ergon. w arch., mgr E.Matras, 21G, tn, 3, 7, 9, 11, 13

W1, Materiał. bud., dr P.Opałka, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12

W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12

W1, Materiał. bud., dr P.Opałka, 16G, tp, 8, 10, 12, 14, 16

C1, Matem., dr A. Szpara, 22G, tz, 13, 14, 15

W1, BHP, mgr A.Górska, 19G, tz, 1

W1, Materiał. bud., dr P.Opałka, 16G, tn, 7, 9, 11, 13

L1, Materiał. bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tn, 7, 9, 11, 13, 15

C1, Matem., dr A. Szpara, 22G, tz, 16

W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 22G, tp, 2, 4, 6

C1, Matem., dr A. Szpara, 22G, tn, 3, 7, 9, 11

Sroda

W1, Elem.komp.arch., mgr R.Szymończyk, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13

W1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13

W1, Hist.KiS st., prof. M. Korpała, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Czwartek

W1, Elem.komp.arch., mgr R.Szymończyk, 22G, tp, 4, 6, 8, 10

P1, Elem.komp.arch., mgr R.Szymończyk, 22G, tz

W1, Mat.elem., dr A. Szpara, 19G, tz

C1, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 114G, tp, 8, 10, 14

W1, Matem., dr A. Szpara, 19G, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

W1, Elem.komp.arch., mgr R.Szymończyk, 22G, tn, 15

W1, Matem., dr A. Szpara, 19G, tn, 15

Piatek

L1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz, 15, 16

W1, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 114G, tp, 8, 10

L1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz, 1

W1, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 114G, tp, 14

L1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz, 14

W1, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 114G, tz, 2

L1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz, 2

W1, Hist.KiS st., prof. M. Korpała, 114G, tz, 4

L1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tn, 9, 11

W1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 114G, tn, 3, 5

L1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz, 3, 4, 5, 7

W1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 114G, tz, 9

W1, Hist.KiS st., prof. M. Korpała, 114G, tz, 7

W1, Hist.KiS st., prof. M. Korpała, 114G, tz, 11

Sobota

C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 19G, tz, 11

C2, Matem., dr A. Szpara, 21G, tz

L2, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz

C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 19G, tz, 4, 5, 7, 8

L2, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz, 16

C2, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 19G, tp, 10, 14

C2, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 19G, tp, 2

W1, BHP, mgr A.Górska, 21G, tz, 1

Niedziela

P2, Elem.komp.arch., mgr R.Szymończyk, 21G, tz

L2, Materiał. bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tp, 4, 8, 10, 14, 16

L2, Elem.komp.arch., mgr R.Szymończyk, 16G, tz

L2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 16G, tz

P2, Ergon. w arch., mgr E.Matras, 8G, tn, 1, 5, 7, 11

P2, Ergon. w arch., mgr E.Matras, 8G, tp, 2

Legenda
 • BHP: BHP
 • Elem.komp.arch.: Elementy kompozycji w architekturze
 • Ergon. w arch.: Ergonomia w architekturze
 • Etykieta: Etykieta w życiu publicznym
 • Geom.wykr.: Geometria wykreślna
 • Hist.arch. pow.: Historia architektury powszechnej
 • Hist.KiS st.: Historia kultury i sztuki starożytnej
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Mat.elem.: Matematyka elementarna
 • Matem.: Matematyka
 • Materiał. bud.: Materiałoznawstwo budowlane
 • Rys. arch.: Rysunek architektoniczny