Filologia angielska, tryb: stacjonarne, semestr: 4 z dnia: 2023-02-23 12:13:28

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

C1, Wych. fiz., dr R. Palacz, 100X, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

S1, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15

W1, Dyd-met, mgr Ewa Tarnawska, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15

C2, Wych. fiz., dr R. Palacz, 100X, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15, 17

S2, Sem. wyb., dr Kumar, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15

C1, Wych. fiz., dr R. Palacz, 100X, tz, 16

C2, Wych. fiz., dr R. Palacz, 100X, tz, 16

Wtorek

L1, Emisja głosu, mgr C. Wojciechowski, 104F, tz

L1, Kult./lit. ang., mgr Sebastian Zatylny, 207F, tz

L1, PPP-PS, mgr Ewa Tarnawska, 108F, tz, 9, 10, 12, 13, 14, 15

L2, PNJA Spr. Zin., dr Alina Bryll, 106F, tz

L2, ST biz. i praw., dr Alina Bryll, 106F, tz

L1, PPP-PS, mgr Ewa Tarnawska, 108F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

W1, Dyd-met, mgr Ewa Tarnawska, 108F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sroda

L3, PNJO Jęz. niem, mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tz

L1, PNJA Spr. Zin., dr Alina Bryll, 107F, tz

L2, Korespondencja, dr Alina Bryll, 107F, tz

L1, Tr. pr.prz. pis, prof dr hab. £ukasz Grabowski, 106F, tz

S1, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 106F, tz, 1

L2, PNJA gram prakt, dr M.Kamińska, 207F, tz

L1, PNJA gram prakt, dr M.Kamińska, 207F, tz

S1, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 106F, tz, 16, 17

Czwartek

S2, Sem. wyb., dr Kumar, 206F, tz, 10

L4, PNJO Jęz. niem, mgr Mirosław Grudzień, 4E, tz

L1, Tr. pr. prz ust, dr hab. Marcin Walczyński, prof. ucz., 106F, tz

L1, Dyd-met, mgr Sebastian Zatylny, 108F, tz

L1, PNJA-Kon., dr Iwona Sikora, 107F, tz

L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 207F, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

S2, Sem. wyb., dr Kumar, 206F, tz, 14

L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 207F, tz, 17

L2, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 107F, tz

L2, Kult./lit. ang., mgr Sebastian Zatylny, 108F, tz

S2, Sem. wyb., dr Kumar, 206F, tz, 1

L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 207F, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

L1, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 107F, tz

Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
 • Dyd-met: Dydaktyka i metodyka nauczania języka angielskiego
 • Emisja głosu: Emisja głosu
 • Korespondencja: Korespondencja handlowa w j. angielskim
 • Kult./lit. ang.: Kultura i literatura krajów anglojęzycznych
 • PNJA gram prakt: PNJA - gramatyka praktyczna
 • PNJA Spr. Zin.: PNJA sprawności zintegrowane
 • PNJA-Kon.: Praktyczna nauka języka angielskiego - Konwersacje
 • PNJA-Pis.: Praktyczna nauka języka angielskiego - Pisanie
 • PNJO Jęz. niem: Praktyczna nauka języka obcego - Język niemiecki
 • PPP-PS: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na etapie przedszkolnym i szkolny
 • Sem. wyb.: Seminarium wyb.
 • ST biz. i praw.: Specjalistyczna terminologia biznesowa i prawnicza
 • Tr. pr. prz ust: Translatoryka praktyczna: przekład ustny
 • Tr. pr.prz. pis: Translatoryka praktyczna: przekład pisemny
 • Wych. fiz.: Wychowanie fizyczne