Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie ZP, tryb: niestacjonarne , semestr: 2 z dnia: 2023-03-03 13:05:05

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

W1, Sem.mgr., prof. W. Stanisławski, 14C, zn, 7, 9

W1, Sem.mgr., prof. W. Stanisławski, 14C, zn, 1, 3

W1, zapob. zaniecz., prof. J.Duda, 0 Online, zp

W1, Termo. tech., prof. J.Duda, 0 Online, zp

Sobota

W1, Termo. tech., prof. J.Duda, 6G, zp

C1, Termo. tech., prof. J.Duda, 6G, zp

P1, Efek. energ., dr M. Kacperak, 104G, zn

W1, Sys. zarz. środ, prof P. Malinowski, 14C, zz, 1, 2, 3, 4, 95

P1, Org. i metod., dr P.Bernat, 6G, zp

W1, Sys. zarz. środ, dr P. Wozniak, 6G, zp

P1, Sys. zarz. środ, dr P. Wozniak, 6G, zp

W1, Kosz. strat., dr M. Kacperak, 104G, zn

P1, Kosz. strat., dr M. Kacperak, 104G, zn

W1, Efek. energ., dr M. Kacperak, 104G, zn

P1, zapob. zaniecz., prof. J.Duda, 6G, zp

W1, Org. i metod., dr P.Bernat, 6G, zn

Niedziela

L1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 0 Online, zp

W1, Met. szt. inte., dr inż. T. Piłot, 0 Online, zp

L1, Met. szt. inte., dr inż. T. Piłot, 11C, zn

W1, Kosz. strat., dr M. Kacperak, 0 Online, zp

P1, Kosz. strat., dr M. Kacperak, 0 Online, zp

P1, Prac. przej., dr M. Kołosowski, 13C, zn

L1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 104G, zn

L1, Met. szt. inte., dr inż. T. Piłot, 11C, zn

W1, Efek. energ., dr M. Kacperak, 0 Online, zp

P1, Efek. energ., dr M. Kacperak, 0 Online, zp

P1, Prac. przej., dr M. Kołosowski, 0 Online, zp

Legenda
  • Efek. energ.: Efektywnośæ energetyczna napędów maszyn i urządzeń
  • Jęz. ang.: Język angielski
  • Kosz. strat.: Koszty strategii czystszej produkcji
  • Met. szt. inte.: Metody i techniki sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji
  • Org. i metod.: Organizacja i metodyka prac rozwojowych
  • Prac. przej.: Praca przejściowa - projekt zespołowy
  • Sem.mgr.: Seminarium magisterskie
  • Sys. zarz. środ: Systemy zarządzania środowiskowego
  • Termo. tech.: Termodynamika techniczna
  • zapob. zaniecz.: Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola