Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb: niestacjonarne , semestr: 6 z dnia: 2023-04-01 14:18:39

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

L1, Nap. i ster. pn, dr J.Tomasiak, 28CKZiU, zp

P1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 0 Online, zp, 8

P1, Proj., dr P.Bernat, 0 Online, zn

S1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 0 Online, zn

W1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 0 Online, zp, 2

P1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 0 Online, zp, 6

Sobota

W1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 22D, zp, 95

W1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 1A, zp

L1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, zn

P1, Proj., dr P.Bernat, 6G, zn

W1, Prog.CNC, dr J.Tomasiak, 13C, zn

P1, Aut.irob.w proc, dr Tomasz Wanat, 3C, zn

P1, Proj., dr P.Bernat, 6G, zn

L1, Prog.CNC, dr J.Tomasiak, 13C, zn

P1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 1A, zp

W1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, zp

W1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 22D, zp, 2

S1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 6G, zp, 6, 8

Niedziela

L1, Prog. PLC, dr Tomasz Wanat, 3C, zn

L1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 13C, zn

W1, Ekoenerg., prof. J.Duda, 0 Online, zp

W1, Prog. PLC, dr Tomasz Wanat, 0 Online, zp

W1, Aut.irob.w proc, dr Tomasz Wanat, 0 Online, zp

W1, Nap. i ster. pn, dr Tomasz Wanat, 0 Online, zp

S1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 0 Online, zp

W1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 0 Online, zp

P1, Ekoenerg., prof. J.Duda, 0 Online, zp

Legenda
 • Aut.irob.w proc: Automatyka i robotyka w procesach produkcyjnych
 • Ekoenerg.: Ekoenergetyka
 • Nap. i ster. pn: Napędy i sterowanie pneumatyczne, hydrauliczne w mechatronice
 • Pierw. pomoc: Pierwsza pomoc
 • Prog. PLC: Programowanie mikrokontrolerów PLC
 • Prog.CNC: Programowanie maszyn CNC
 • Proj.: Projekt
 • Proj.urz.i s.m.: Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Seminarium dyp.: Seminarium dyplomowe
 • Ster.operac.: Sterowanie operacyjne w systemach produkcyjnych
 • Wpro. do foto.: Wprowadzenie do teorii fotogrametrii z wykorzystaniem BSP