Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb: niestacjonarne , semestr: 4 z dnia: 2023-03-03 13:04:56

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

W1, Pods.och.wł.in., dr P. Wozniak, 0 Online, zp

W1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 0 Online, zn

Sobota

L1, Proc. produk., dr J.Tomasiak, 13C, zp

S1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 14C, zp

W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 14C, zp

W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 14C, zp

P1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 6G, zp

L1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 3C, zn

L1, Bazy d., mgr inż.R.Serafin, 13C, zn

L1, Bazy d., mgr inż.R.Serafin, 13C, zn

W1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 6G, zn

P1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 6G, zn

W1, Proc. produk., dr P.Bernat, 6G, zn

W1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 3C, zn

S1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 4C, zp

L1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 4C, zp, 4

Niedziela

L1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 12C, zn

P1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 12C, zn

L1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 104G, zn, 1

W1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 0 Online, zp

W1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 0 Online, zp

W1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 0 Online, zp

L1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 104G, zn, 5, 7, 9

W1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 0 Online, zp

L1, JA, mgr J. Nowicka, 0 Online, zp

Legenda
 • Bazy d.: Bazy danych
 • Ekol.zarz.środ.: Ekologia i zarządzanie środowiskowe
 • JA: Język obcy
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Mat. i stat.: Matematyka i statystyka
 • Metrologia II: Metrologia II
 • Pods.och.wł.in.: Podstawy ochrony własności intelektualnej
 • Proc. produk.: Procesy produkcyjne
 • Proj.proc.tech.: Projektowanie procesów technologicznych
 • Rach. kosz. inż: Rachunek kosztów dla inzynierów
 • Surow. i tech. : Surowce i technologie przemyslowe
 • Zarz. gos.ener.: Zarządzanie gospodarką energetyczną