Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb: niestacjonarne , semestr: 2 z dnia: 2023-06-01 10:35:42

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

C1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 0 Online, zp, 8

W1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 0 Online, zp, 8

W1, KWP inż., dr J.Tomasiak, 0 Online, zn, 9

Sobota

L1, KWP inż., dr J.Tomasiak, 13C, zn

L1, Chemia, prof P. Malinowski, 124D, zn

W1, Chemia, prof P. Malinowski, 14C, zn

P1, Proj. inż., dr J.Tomasiak, 13C, zn

W1, Przed. wyb., Drewniak T., prof., 4C, zn

L1, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 3C, zn

C1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 4C, zp, 2, 4, 6, 95

W1, KWP inż., dr J.Tomasiak, 13C, zp, 8

P1, Proj. inż., dr J.Tomasiak, 13C, zp

W1, Makroekonomia, dr P. Wozniak, 104G, zp

C1, Makroekonomia, dr P. Wozniak, 104G, zp

W1, Nauki o mater., dr P.Bernat, 14C, zp

W1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 4C, zp, 2, 4, 6, 95

W1, KWP inż., dr J.Tomasiak, 13C, zp

Niedziela

L1, Zarz.prod.i usł, Dr P.Chwastyk, 13C, zn

L1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 0 Online, zp

W1, Proj. inż., Dr P.Chwastyk, 0 Online, zp

W1, Praw.gosp., dr W. Karwowski, 0 Online, zp, 4

W1, Zarz.prod.i usł, Dr P.Chwastyk, 0 Online, zp

W1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 104G, zn

W1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 4C, zn

L1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 1004D, zn

W1, Praw.gosp., dr W. Karwowski, 6G, zn, 3, 5, 7, 9

Legenda
 • Chemia: Chemia
 • Fiz.: Fizyka
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • KWP inż.: Komputerowe wspomaganie prac inżnierskich
 • Makroekonomia: Makroekonomia
 • Mat. i stat.: Matematyka i statystyka
 • Nauki o mater.: Nauki o Materiałach
 • Praw.gosp.: Prawo gospodarcze
 • Proj. inż.: Projektowanie Inżynierskie
 • Przed. wyb.: Przedmiot wybieralny
 • Zarz.prod.i usł: Zarządzanie produkcją i usługami