Filologia germańska, tryb: stacjonarne, semestr: 2 z dnia: 2024-04-12 21:04:43

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Przed.wyb., dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 0 Online, tz, 8

W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Wtorek

W1, Rezerw., dr Beata Giblak, 206F, tz, 9

W1, Gram op, mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

S1, Gram op, mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 9, 10

S1, Gram op, mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 12, 13, 14, 15, 16

W1, Gram op, mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 17

S1, Gram op, mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 17

Sroda

S1, Sem. wyb., prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz

W1, Hist. jęz. niem, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4

W1, Hist. jęz. niem, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 5, 7, 8, 9, 10

W1, Hist. jęz. niem, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 13, 14, 15, 16

Czwartek

L1, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

L1, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 0 Online, tz, 13, 14, 16

Piatek
Sobota

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 9

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 207F, tz, 16, 17

L1, WOK, dr Beata Giblak, 207F, tz, 7

L1, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 107F, tz, 17

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 105F, tz, 12, 14, 16, 17

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 207F, tz, 10, 12, 14

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 207F, tz, 1, 2, 3, 90

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 104F, tz, 10

L1, PNJN fon., dr Beata Giblak, 6F, tn, 12, 14, 16

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 5

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 207F, tz, 8

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 5

L1, PNJN pis., dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz., 107F, tz, 17

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 9

L1, PNJN fon., dr Beata Giblak, 6F, tz, 90

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 105F, tz, 8

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 5

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 207F, tz, 8

L1, PNJN pis., dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz., 0 Online, tz, 9

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 104F, tz, 8

L1, PNJN fon., dr Beata Giblak, 6F, tp, 2, 4

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 105F, tz, 1, 2, 3, 4, 90

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 207F, tz, 1, 2, 3, 4, 90

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 9

L1, PNJN pis., dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz., 107F, tz, 4

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 5

L1, PNJN fon., dr Beata Giblak, 6F, tz, 8

L1, PNJN pis., dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz., 107F, tz, 10

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 9

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 207F, tz, 4

L1, PNJN pis., dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz., 0 Online, tz, 5

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 104F, tz, 1, 2, 3, 90

L1, PNJN pis., dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz., 107F, tz, 17

L1, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 107F, tz, 3

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 207F, tz, 10, 12, 14

L1, PNJN pis., dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz., 107F, tn, 8, 10, 12, 14, 16

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 104F, tz, 14, 16, 17

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 104F, tz, 10

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 104F, tz, 10

L1, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 107F, tz, 12

L1, PNJN pis., dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz., 0 Online, tz, 9

L1, PNJN fon., dr Beata Giblak, 107F, tp, 4

L1, PNJN pis., dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz., 0 Online, tz, 5

L1, PNJN pis., dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz., 107F, tn, 1, 3

Niedziela

C1, JA, mgr M. Kowalski, 205F, tz, 12

C1, JA, mgr M. Kowalski, 205F, tz, 3

L1, WOK, dr Beata Giblak, 107F, tz, 17

C1, JA, mgr M. Kowalski, 205F, tz, 10

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 104F, tz, 10

C1, JA, mgr M. Kowalski, 205F, tz, 10

L1, WOK, dr Beata Giblak, 107F, tn, 1, 3

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 5

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 104F, tz, 14, 16, 17

C1, JA, mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 9

L1, WOK, dr Beata Giblak, 107F, tz, 7

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 104F, tz, 1, 2, 3, 4, 90

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 104F, tz, 1, 2, 90

C1, JA, mgr M. Kowalski, 205F, tz, 1

L1, WOK, dr Beata Giblak, 0 Online, tz, 9

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 104F, tz, 8

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 5

C1, JA, mgr M. Kowalski, 205F, tz, 17

L1, WOK, dr Beata Giblak, 107F, tz, 10

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 104F, tz, 14, 16, 17

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 104F, tz, 3, 4

C1, JA, mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 5

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 9

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 104F, tz, 8

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 104F, tp, 2, 4

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 104F, tz, 12

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 9

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 104F, tz, 90

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 105F, tz, 14

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 104F, tz, 12, 14

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 105F, tz, 16

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 104F, tz, 8

L1, PNJN konw., mgr P. Remer, 104F, tz, 16

Legenda
 • Gram op: Gramatyka opisowa
 • Hist. jęz. niem: Historia języka niemieckiego
 • JA: Język angielski
 • KiLn: Kultura i literatura niemieckojęzyczna
 • KiLn Śl: Kultura i literatura niem. na Śląsku
 • Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
 • PNJN fon.: PNJN fonetyka praktyczna
 • PNJN gram. pr.: PNJN gramatyka praktyczna
 • PNJN konw.: PNJN konwersacje
 • PNJN pis.: PNJN pisanie
 • PNJN spr. zint.: PNJN sprawności zintegrowane
 • PNJN słuch.: PNJN słuchanie
 • Przed.wyb.: Przedmiot wybieralny
 • Rezerw.: Rezerwacja
 • Sem. wyb.: Seminarium wyb.
 • Techn. inf.: Technologie informatyczne
 • WOK: Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego