Filologia germańska, tryb: stacjonarne, semestr: 2 z dnia: 2023-05-18 07:39:55

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Przed. wyb., Drewniak T., prof., 206F, tz, 15, 16

W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 206F, tz, 17

W1, Przed. wyb., Drewniak T., prof., 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14

W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Wtorek

W1, Hist. jęz. niem, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 10, 12, 13

S1, GO jęz. niem., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 10, 12, 13

W1, Hist. jęz. niem, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 15, 16, 17

S1, GO jęz. niem., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 7

W1, Hist. jęz. niem, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

W1, GO jęz. niem., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6

S1, GO jęz. niem., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 9

S1, GO jęz. niem., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 14

Sroda

L1, Sem. wyb., prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14

W1, Hist. jęz. niem, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 15

Czwartek

L1, Technol. inf., mgr inż.R.Serafin, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Piatek
Sobota

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 104F, tz, 12, 13, 15

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 8

S1, GO jęz. niem., mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tn, 10

L1, PNJN konw., dr Beata Giblak, 207F, tz, 4, 5, 6

L1, WOK, mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tz, 1, 2

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 104F, tz, 9, 10

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, 12, 13, 15

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 11

L1, PNJN konw., dr Beata Giblak, 0 Online, tz, 8

L1, WOK, mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tz, 4, 5

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 104F, tz, 4, 5, 6

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, 4, 5, 6

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, 4, 5, 6

L1, PNJN konw., dr Beata Giblak, 207F, tz, 9, 10

L1, WOK, mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 3

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 3

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, 1, 2, 91

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, 12, 13, 15

L1, PNJN konw., dr Beata Giblak, 0 Online, tz, 11

L1, PNJN fon., dr Beata Giblak, 0 Online, tp, 11

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 8

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 11

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 3

L1, WOK, mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tz, 13

L1, PNJN fon., dr Beata Giblak, 6F, tp, 6, 9

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 11

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 3

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 8

L1, Sem. wyb., prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tn, 3

W1, GO jęz. niem., mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tn, 91

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, 13

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 104F, tz, 1, 2, 91

L1, PNJN pis., mgr P. Remer, 205F, tn, 10

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, 9

L1, Sem. wyb., prof. Wojciech Kunicki, 107F, tn, 91

L1, WOK, mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tz, 8

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, 9

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, 1, 2, 91

L1, PNJN fon., dr Beata Giblak, 6F, tp, 15

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 105F, tz, 12

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tn, 1

L1, KiLn Śl, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tn, 1

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 205F, tp, 15

L1, PNJN pis., mgr P. Remer, 205F, tp, 2

L1, PNJN konw., dr Beata Giblak, 207F, tp, 15

W1, Hist. jęz. niem, dr Monika Witt, prof. ucz., 205F, tn, 10

L1, WOK, mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tz, 12

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 205F, tp, 2

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tp, 13

Niedziela

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tn, 8

L1, PNJN fon., dr Beata Giblak, 0 Online, tn, 8

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 8

L1, PNJN fon., dr Beata Giblak, 6F, tz, 13

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 205F, tz, 13, 15

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 205F, tz, 12

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 207F, tz, 1, 2, 91

L1, PNJN fon., dr Beata Giblak, 6F, tz, 9, 10

L1, PNJN pis., mgr P. Remer, 205F, tn, 12

L1, PNJN pis., mgr P. Remer, 104F, tp, 9

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 11

L1, Technol. inf., mgr inż.R.Serafin, 107F, tz, 5, 6

L1, PNJN pis., mgr P. Remer, 205F, tz, 9, 10

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 104F, tn, 91

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 3

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 8

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tn, 8

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 104F, tz, 1, 91

L1, PNJN pis., mgr P. Remer, 205F, tp, 13, 15

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 207F, tz, 6

L1, PNJN pis., mgr P. Remer, 205F, tp, 15

L1, PNJN pis., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 3

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 6F, tz, 1, 2

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 207F, tz, 4

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 0 Online, tn, 3

L1, PNJN pis., mgr P. Remer, 104F, tz, 4, 5, 6

W1, Hist. jęz. niem, dr Monika Witt, prof. ucz., 205F, tz, 10

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 6F, tz, 9, 10

L1, PNJN pis., mgr P. Remer, 205F, tn, 12

L1, PNJN pis., mgr P. Remer, 104F, tz, 2

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 0 Online, tz, 3

L1, PNJN słuch., mgr P. Remer, 6F, tz, 12, 13, 15

S1, GO jęz. niem., mgr Małgorzata Kurpiel, 0 Online, tp, 11

L1, PNJN spr. zint., mgr P. Remer, 6F, tz, 4, 5, 6

W1, Hist. jęz. niem, dr Monika Witt, prof. ucz., 0 Online, tz, 11

Legenda
 • GO jęz. niem.: Gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • Hist. jęz. niem: Historia języka niemieckiego
 • KiLn: Kultura i literatura niemieckojęzyczna
 • KiLn Śl: Kultura i literatura niem. na Śląsku
 • Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
 • PNJN fon.: PNJN fonetyka praktyczna
 • PNJN gram. pr.: PNJN gramatyka praktyczna
 • PNJN konw.: PNJN konwersacje
 • PNJN pis.: PNJN pisanie
 • PNJN spr. zint.: PNJN sprawności zintegrowane
 • PNJN słuch.: PNJN słuchanie
 • PNJO Jęz. ang.: PNJO jęz. angielski
 • Przed. wyb.: Przedmiot wybieralny
 • Sem. wyb.: Seminarium wyb.
 • Technol. inf.: Technologia informacyjna
 • WOK: Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego