Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie SI, tryb: niestacjonarne , semestr: 2 z dnia: 2024-03-14 13:29:32

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

L1, Inż. zbior.dan., prof. W. Stanisławski, 14C, zp

W1, Zint. sys. inf., Dr P.Chwastyk, 0 Online, zp

W1, Inż. zbior.dan., prof. W. Stanisławski, 14C, zn

Sobota

L1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 6G, zz

L1, Zint. sys. inf., Dr P.Chwastyk, 101G, zn

L1, Int. w bizn., dr inż. D.Raczyński, 11C, zp

P1, Org. i metod., dr P.Bernat, 104G, zp

S1, Sem. dypl., prof. W. Stanisławski, 0 Online, zn

S1, Sem. dypl., prof. W. Stanisławski, 0 Online, zn

P1, Zint. sys. inf., mgr inż.R.Serafin, 101G, zp

W1, Int. w bizn., dr inż. D.Raczyński, 6G, zp

W1, Zint. sys. inf., Dr P.Chwastyk, 104G, zn

W1, Org. i metod., dr P.Bernat, 104G, zn

Niedziela

W1, Zint. sys. inf., prof. J.Patalas-Maliszewska, 0 Online, zp, 4, 6, 8, 95

L1, Met. szt. inte., dr inż. T. Piłot, 11C, zn

W1, Met. szt. inte., dr inż. T. Piłot, 0 Online, zp, 4, 6, 8, 95

P1, Prac. przej., dr M. Kołosowski, 13C, zn

C1, Ekon. przeds., dr M. Kołosowski, 13C, zn, 1

L1, Met. szt. inte., dr inż. T. Piłot, 11C, zn

W1, Analit. biznes., dr inż. T. Piłot, 0 Online, zp, 4, 6, 8, 95

L1, Analit. biznes., dr inż. T. Piłot, 11C, zn

P1, Prac. przej., dr M. Kołosowski, 0 Online, zp

W1, Ekon. przeds., dr M. Kołosowski, 0 Online, zp, 2

W1, Ekon. przeds., dr M. Kołosowski, 0 Online, zp, 6

W1, Ekon. przeds., dr M. Kołosowski, 0 Online, zp, 4

C1, Ekon. przeds., dr M. Kołosowski, 13C, zn, 5

C1, Ekon. przeds., dr M. Kołosowski, 13C, zn, 9

W1, Analit. biznes., dr inż. T. Piłot, 4C, zn, 3

W1, Met. szt. inte., dr inż. T. Piłot, 4C, zn, 7

Legenda
  • Analit. biznes.: Analityka biznesowa
  • Ekon. przeds.: Ekonomika przedsiębiorstw
  • Int. w bizn.: Internet w biznesie i Internet rzeczy
  • Inż. zbior.dan.: Inżynieria dużych zbiorów danych
  • Jęz. ang.: Język angielski
  • Met. szt. inte.: Metody i techniki sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji
  • Org. i metod.: Organizacja i metodyka prac rozwojowych
  • Prac. przej.: Praca przejściowa - projekt zespołowy
  • Sem. dypl.: Seminarium dyplomowe
  • Zint. sys. inf.: Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania