Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb: stacjonarne, semestr: 4 z dnia: 2023-03-31 11:59:44

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

C1, Wych. fiz., mgr M. Dykta, 1O, tz

W1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 6G, tn, 1

W1, Proc. produk., dr P.Bernat, 4C, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

P1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 0 Online, tp, 9, 13, 15, 17

W1, Pods.och.wł.in., dr P. Wozniak, 0 Online, tp, 9, 13

W1, Pods.och.wł.in., dr P. Wozniak, 0 Online, tp, 13

P1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 6G, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16

S1, Surow. i tech. , prof. J.Duda, 0 Online, tp, 4, 6, 9, 13, 15, 17

P1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 104G, tp, 2, 4, 6

W1, Pods.och.wł.in., dr P. Wozniak, 6G, tp, 2, 4, 6

W1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 4, 6, 9, 13, 15, 17

S1, Surow. i tech. , prof. J.Duda, 6G, tp, 2

P1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 104G, tn

W1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 104G, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

W1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 6G, tp, 2

P1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 6G, tp, 2

W1, Proc. produk., dr P.Bernat, 4C, tn, 16

S1, Surow. i tech. , prof. J.Duda, 6G, tn, 16

W1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 104G, tn, 16

Wtorek

L1, Proc. produk., dr J.Tomasiak, 13C, tz, 16

W1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 104G, tz

W1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 14C, tp

W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 14C, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

W1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 4C, tp

L1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 2, 4, 6, 9, 13

W1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 6G, tz, 2

W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 14C, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

L1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 12C, tp

W1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 4C, tp, 15

W1, Pods.och.wł.in., dr P. Wozniak, 6G, tn, 1

W1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 14C, tn, 16

W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 14C, tn, 16

W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 14C, tn, 16

W1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 13C, tn, 16

Sroda
Czwartek

L1, Proc. produk., dr J.Tomasiak, 13C, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

W1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 6G, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

P1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 11C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

L1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 11C, tp

L1, Bazy danych, mgr inż.R.Serafin, 13C, tp

W1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 11C, tz, 13

L1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 11C, tz, 13

L1, Bazy danych, mgr inż.R.Serafin, 13C, tn

Piatek

P1, Rach. kosz. inż, mgr Wilczyński, 1WAKMET, tz, 14

Sobota
Niedziela
Legenda
 • Bazy danych: Bazy danych
 • Ekol.zarz.środ.: Ekologia i zarządzanie środowiskowe
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Mat. i stat.: Matematyka i statystyka
 • Metrologia II: Metrologia II
 • Pods.och.wł.in.: Podstawy ochrony własności intelektualnej
 • Proc. produk.: Procesy produkcyjne
 • Proj.proc.tech.: Projektowanie procesów technologicznych
 • Rach. kosz. inż: Rachunek kosztów dla inzynierów
 • Surow. i tech. : Surowce i technologie przemyslowe
 • Wych. fiz.: Wychowanie fizyczne
 • Zarz. gos.ener.: Zarządzanie gospodarką energetyczną