Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTERSKIE, tryb: niestacjonarne , semestr: 2 z dnia: 2024-03-14 13:29:30

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

P1, zapob. zaniecz., prof. J.Duda, 0 Online, zp

Sobota

L1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 6G, zz

W1, Termo. tech., dr K. Stefańczyk, 4C, zp

C1, Termo. tech., dr K. Stefańczyk, 104G, zp

P1, zapob. zaniecz., dr J.Tomasiak, 13C, zp

W1, Sys. zarz. środ, prof P. Malinowski, 14C, zp

P1, Org. i metod., dr P.Bernat, 104G, zp

S1, Sem. dypl., prof. W. Stanisławski, 0 Online, zn

P1, zapob. zaniecz., dr J.Tomasiak, 0 Online, zn, 7

W1, Termo. tech., dr K. Stefańczyk, 4C, zn

P1, Efek. energ., dr M. Kacperak, 6G, zn

P1, Kosz. strat., dr M. Kacperak, 6G, zn

W1, Org. i metod., dr P.Bernat, 104G, zn

P1, zapob. zaniecz., dr J.Tomasiak, 0 Online, zn, 9

W1, Sys. zarz. środ, dr P. Wozniak, 6G, zp

P1, zapob. zaniecz., dr J.Tomasiak, 0 Online, zn, 9

S1, Seminarium dyp., prof. W. Stanisławski, 0 Online, zn

P1, Sys. zarz. środ, dr P. Wozniak, 6G, zp

Niedziela

P1, Efek. energ., dr M. Kacperak, 0 Online, zp

P1, Kosz. strat., dr M. Kacperak, 0 Online, zp

W1, Kosz. strat., dr M. Kacperak, 0 Online, zp

W1, Efek. energ., dr M. Kacperak, 0 Online, zp

W1, Met. szt. inte., dr inż. T. Piłot, 0 Online, zp, 4, 6, 8, 95

P1, Prac. przej., dr M. Kołosowski, 13C, zn

W1, Met. szt. inte., dr inż. T. Piłot, 4C, zn, 7

L1, Met. szt. inte., dr inż. T. Piłot, 11C, zn

L1, Met. szt. inte., dr inż. T. Piłot, 11C, zn

P1, Prac. przej., dr M. Kołosowski, 0 Online, zp

Legenda
 • Efek. energ.: Efektywnośæ energetyczna napędów maszyn i urządzeń
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Kosz. strat.: Koszty strategii czystszej produkcji
 • Met. szt. inte.: Metody i techniki sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji
 • Org. i metod.: Organizacja i metodyka prac rozwojowych
 • Prac. przej.: Praca przejściowa - projekt zespołowy
 • Sem. dypl.: Seminarium dyplomowe
 • Seminarium dyp.: Seminarium dyplomowe
 • Sys. zarz. środ: Systemy zarządzania środowiskowego
 • Termo. tech.: Termodynamika techniczna
 • zapob. zaniecz.: Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola