Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb: stacjonarne, semestr: 5 z dnia: 2023-10-19 10:18:09

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, GOZ, prof. J.Duda, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Logist., prof. J.Duda, 0 Online, tp

P1, Logist., prof. J.Duda, 0 Online, tp

P1, GOZ, prof. J.Duda, 6G, tn

W1, Sys.CAP/CAM, dr Tomasz Wanat, 6G, tn

L1, Podst. autom., dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

P1, Podst. autom., dr Tomasz Wanat, 13C, tn

W1, Logist., prof. J.Duda, 6G, tn

P1, Logist., prof. J.Duda, 6G, tn

W1, GOZ, prof. J.Duda, 0 Online, tp, 16

P1, GOZ, prof. J.Duda, 0 Online, tp, 16

W1, Podst. autom., dr Tomasz Wanat, 4C, tn

P1, Podst. autom., dr Tomasz Wanat, 13C, tp, 16

W1, Podst. autom., dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 16

L1, Podst. autom., dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 16

Wtorek

L1, Sys.CAP/CAM, dr J.Tomasiak, 13C, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 6G, tz

L1, Zast. BSP w inż, dr J.Tomasiak, 13C, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

C1, Wych. fiz., mgr M. Dykta, 2O, tz

P1, Zarz.jak.ibezp., dr P. Wozniak, 6G, tp, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 4C, tn

W1, Zast. BSP w inż, dr J.Tomasiak, 13C, tn, 1, 3, 5, 7, 9

W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 104G, tp, 16

L1, Zast. BSP w inż, dr J.Tomasiak, 13C, tn, 11

W1, Sys.CAP/CAM, dr J.Tomasiak, 13C, tp, 16

Sroda

W1, Urz.i sys.mech., prof. W.Kollek, 0 Online, tp, 10

S1, Urz.i sys.mech., prof. W.Kollek, 0 Online, tp, 10

Czwartek

C1, Fin.i rach., Halikowska A., dr inż., 6G, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

P1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 13C, tz, 1, 2, 3

W1, Tech. przyg. pr, dr P.Bernat, 4C, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

L1, Tech. przyg. pr, dr P.Bernat, 12C, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

C1, Fin.i rach., Halikowska A., dr inż., 6G, tn, 15

P1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 13C, tn, 5, 7, 9, 11

W1, Urz.i sys.mech., prof. W.Kollek, 1A, tp

S1, Urz.i sys.mech., prof. W.Kollek, 1A, tp

P1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 13C, tz, 13

W1, Tech. przyg. pr, dr P.Bernat, 4C, tn, 15

L1, Tech. przyg. pr, dr P.Bernat, 11C, tn, 15

Piatek

W1, Fin.i rach., prof. Z. Wilimowska, 6G, tz

Sobota
Niedziela
Legenda
 • Ekol.zarz.środ.: Ekologia i zarządzanie środowiskowe
 • Fin.i rach.: Finanse i rachunkowośæ
 • GOZ: Gospodarka obiegu zamknietego
 • Logist.: Logistyka
 • Podst. autom.: Podstawy automatyki
 • Sys.CAP/CAM: Systemy CAP/CAM
 • Tech. przyg. pr: Technologiczne rzygot. produkcji wspom. komp
 • Urz.i sys.mech.: Urządzenia i systemy mechatroniczne w inżynierii produkcji
 • Wych. fiz.: Wychowanie fizyczne
 • Zarz.jak.ibezp.: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Zast. BSP w inż: Zastosowanie BSP w inżynierii produkcji