Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb: stacjonarne, semestr: 2 z dnia: 2023-06-01 10:35:36

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Makroekonomia, dr P. Wozniak, 104G, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

W1, Przed. wyb., Drewniak T., prof., 104G, tz

W1, Proj. inż., prof. J.Duda, 6G, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

P1, Proj. inż., prof. J.Duda, 6G, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

W1, Nauki o mater., dr P.Bernat, 0 Online, tp, 9, 13, 15, 17

W1, KWP inż., dr Tomasz Wanat, 13C, tp, 2, 4, 6

W1, KWP inż., dr Tomasz Wanat, 13C, tn, 16

C1, Makroekonomia, dr P. Wozniak, 104G, tp

W1, Proj. inż., prof. J.Duda, 6G, tn, 16

P1, Proj. inż., prof. J.Duda, 6G, tn, 16

W1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 4C, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

L1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 1004D, tn

W1, Makroekonomia, dr P. Wozniak, 104G, tn, 16

C1, Makroekonomia, dr P. Wozniak, 104G, tn, 16

P1, Proj. inż., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 4, 6, 9, 13, 15, 17

W1, Nauki o mater., dr P.Bernat, 104G, tp, 2, 4, 6

W1, KWP inż., dr Tomasz Wanat, 0 Online, tp, 9, 13, 15, 17

P1, Proj. inż., prof. J.Duda, 6G, tp, 2

W1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 4C, tn, 16

L1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 1004D, tn, 16

Wtorek

L1, JA, mgr J. Nowicka, 104G, tz

L1, Chemia, prof P. Malinowski, 124D, tp

L1, Zarz.prod.i usł, Dr P.Chwastyk, 13C, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14

W1, Praw.gosp., dr W. Karwowski, 104G, tp

W1, Chemia, prof P. Malinowski, 14C, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

W1, Zarz.prod.i usł, Dr P.Chwastyk, 4C, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

L1, Zarz.prod.i usł, Dr P.Chwastyk, 13C, tz, 15

W1, Nauki o mater., dr P.Bernat, 104G, tn

W1, Chemia, prof P. Malinowski, 14C, tn, 16

L1, Chemia, prof P. Malinowski, 124D, tn, 16

W1, Zarz.prod.i usł, Dr P.Chwastyk, 4C, tn, 16

Sroda

W1, Mat.elem., dr A. Szpara, 0 Online, tz

W1, Praw.gosp., dr W. Karwowski, 0 Online, tp, 6

Czwartek

W1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 104G, tz, 15

L1, KWP inż., dr J.Tomasiak, 13C, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

C1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 6G, tz

W1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 6G, tn, 14

L1, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 2Z, tp

L1, KWP inż., dr J.Tomasiak, 13C, tn, 12

W1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 6G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12

Piatek

L1, Zarz.prod.i usł, mgr Wilczyński, 1WAKMET, tz, 13

Sobota
Niedziela
Legenda
 • Chemia: Chemia
 • Fiz.: Fizyka
 • JA: Język obcy
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • KWP inż.: Komputerowe wspomaganie prac inżnierskich
 • Makroekonomia: Makroekonomia
 • Mat. i stat.: Matematyka i statystyka
 • Mat.elem.: Matematyka elementarna
 • Nauki o mater.: Nauki o Materiałach
 • Praw.gosp.: Prawo gospodarcze
 • Proj. inż.: Projektowanie Inżynierskie
 • Przed. wyb.: Przedmiot wybieralny
 • Zarz.prod.i usł: Zarządzanie produkcją i usługami