Informatyka, tryb: stacjonarne, semestr: 3 z dnia: 2022-11-09 14:28:00

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, ZDINF, dr inż. D.Raczyński, 14C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

C1, ZDINF, dr inż. D.Raczyński, 21G, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

L2, ZDINF, dr inż. D.Raczyński, 11C, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, PSKomp, mgr inż. M. Zynczewski, 14C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

P2, PBD, mgr inż. M. Zynczewski, 11C, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

P3, PBD, mgr inż. M. Zynczewski, 11C, tn, 1, 3, 5

L1, ZDINF, dr inż. D.Raczyński, 11C, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

L3, ZDINF, dr inż. D.Raczyński, 11C, tn, 1, 3, 5

P1, PBD, mgr inż. M. Zynczewski, 11C, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

L1, ZDINF, dr inż. D.Raczyński, 11C, tp, 16

L2, ZDINF, dr inż. D.Raczyński, 11C, tp, 16

P2, PBD, mgr inż. M. Zynczewski, 11C, tp, 16

C1, ZDINF, dr inż. D.Raczyński, 21G, tn, 15

P1, PBD, mgr inż. M. Zynczewski, 11C, tn, 15

Wtorek

W1, Podst. probab., dr M. Kołosowski, 14C, tz

L2, JA, mgr P. Twardowska, 16G, tz, 1, 2, 3, 4, 6

L2, PJS, dr inż. A. Dudek, 11C, tz, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

L1, PJS, dr inż. A. Dudek, 11C, tz, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

W1, PJS, dr inż. A. Dudek, 6G, tz, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

L3, PSKomp, mgr inż. M. Zynczewski, 11C, tz, 1, 2, 3, 4, 6

L2, PSKomp, mgr inż. M. Zynczewski, 11C, tz

L1, PSKomp, mgr inż. M. Zynczewski, 11C, tz, 1, 2, 3, 4, 6

L1, Podst. probab., dr M. Kołosowski, 12C, tz

L1, JA, mgr P. Twardowska, 16G, tz

L1, PJS, dr inż. A. Dudek, 11C, tz, 16

W1, PJS, dr inż. A. Dudek, 6G, tz, 16

L1, PSKomp, mgr inż. M. Zynczewski, 11C, tz, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

L2, PJS, dr inż. A. Dudek, 11C, tz, 16

Sroda

W1, Sys. op. II, dr inż. A. Sudoł, 14C, tz, 15

L3, JA, mgr P. Twardowska, 21G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6

W1, PJS, dr inż. A. Sudoł, 14C, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

W1, Sys. op. II, dr inż. A. Sudoł, 14C, tz, 14

C2, ZDINF, dr inż. D.Raczyński, 4C, tp, 2

L2, Sys. op. II, mgr inż.R.Serafin, 12C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

L3, Sys. op. II, mgr inż.R.Serafin, 12C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6

W1, Sys. op. II, dr inż. A. Sudoł, 14C, tn, 9, 11, 13

L2, JA, mgr P. Twardowska, 21G, tz, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

L1, PJS, dr inż. A. Sudoł, 13C, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

L3, PJS, dr inż. A. Sudoł, 13C, tp, 2, 4, 6

W1, Sys. op. II, dr inż. A. Sudoł, 14C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

L1, Sys. op. II, dr inż. A. Sudoł, 13C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

L1, PJS, dr inż. A. Sudoł, 13C, tp, 16

L2, PJS, dr inż. A. Sudoł, 13C, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

W1, PJS, dr inż. A. Sudoł, 14C, tn, 15

W1, Sys. op. II, dr inż. A. Sudoł, 14C, tp, 10, 12

W1, Sys. op. II, dr inż. A. Sudoł, 14C, tz, 16

L2, PJS, dr inż. A. Sudoł, 13C, tn, 15

Czwartek

L2, Podst. probab., dr M. Kołosowski, 12C, tz

L2, PBD, dr inż. D. Halikowski, 12C, tp

L3, PBD, dr inż. D. Halikowski, 13C, tn, 1, 3, 5

L3, Podst. probab., dr M. Kołosowski, 12C, tz, 1, 2, 3, 4, 5

L1, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 0 Online, tz, 14

W1, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 0 Online, tz, 4, 5

L1, PBD, dr inż. D. Halikowski, 12C, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

L2, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 0 Online, tz, 15

W1, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 0 Online, tz, 14, 15

L1, PBD, dr inż. D. Halikowski, 12C, tn, 15

L2, PBD, dr inż. D. Halikowski, 12C, tn, 15

L1, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 0 Online, tz, 2

L2, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 0 Online, tz, 3

W1, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 0 Online, tz, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

W1, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 0 Online, tz, 16

L3, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 0 Online, tz, 4

Piatek

W1, PBD, prof. W. Stanisławski, 6G, tz

L1, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 11C, tz

L2, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 11C, tz

W1, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 6G, tz, 16

W1, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 6G, tz, 1, 2

L3, Arch. komp., dr inż. J. Dudziak, 11C, tz, 1, 2, 3, 4, 5

W1, PBD, prof. W. Stanisławski, 6G, tz, 10

W1, PBD, prof. W. Stanisławski, 6G, tz, 8

Sobota
Niedziela
Legenda
  • Arch. komp.: Architektura komputerów
  • JA: Język obcy
  • PBD: Podstawy Baz Danych
  • PJS: Programowanie w językach skryptowych
  • Podst. probab.: Podstawy metod probabilistycznych
  • PSKomp: Podstawy sieci komputerowych
  • Sys. op. II: Systemy operacyjne II
  • ZDINF: Zarządzanie danymi informacyjnymi