Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb: stacjonarne, semestr: 1 z dnia: 2023-11-16 12:37:49

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Mikroekonomia, dr P. Wozniak, 4C, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15

W1, Zarządz., dr P. Wozniak, 104G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 14C, tn

C1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 4C, tn

W1, BHP, mgr A. Karczmarzyk, 19G, tz, 3

C1, Mikroekonomia, dr P. Wozniak, 4C, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Zarządz., dr P. Wozniak, 104G, tz, 8

W1, Komunikacja, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15

W1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 14C, tp, 16

C1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 14C, tp, 16

W1, Mikroekonomia, dr P. Wozniak, 4C, tp, 16

C1, Mikroekonomia, dr P. Wozniak, 4C, tp, 16

W1, Komunikacja, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tp, 16

W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tp, 16

Wtorek

W1, Mat.elem., dr A. Szpara, 14C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

L1, Graf.inż., inf., dr J.Tomasiak, 13C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

W1, Chemia, prof P. Malinowski, 14C, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15

C1, Chemia, prof P. Malinowski, 14C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

L1, JA, mgr M. Stachów, 104G, tz

W1, Samorząd st., Samorząd Studencki, 19G, tz, 3

W1, Chemia, prof P. Malinowski, 4C, tp, 16

Sroda
Czwartek

W1, Graf.inż., inf., dr P.Bernat, 104G, tp

P1, Graf.inż., inf., dr P.Bernat, 104G, tz

C1, Proj. inż., Dr P.Chwastyk, 104G, tz

W1, Maszyno., dr P.Bernat, 104G, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16

P1, Technol. inf., mgr inż.R.Serafin, 13C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

W1, Zarządz., prf. Hopej, 14C, tz, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

W1, Proj. inż., Dr P.Chwastyk, 104G, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

W1, Proj. inż., Dr P.Chwastyk, 104G, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

P1, Technol. inf., mgr inż.R.Serafin, 13C, tz, 16

W1, Zarządz., prf. Hopej, 14C, tz, 16

Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
 • BHP: BHP
 • Chemia: Chemia
 • Etykieta: Etykieta w życiu publicznym
 • Fiz.: Fizyka
 • Graf.inż., inf.: Grafika inżynierska, informatyka i komp. wspomaganie prac inż.
 • JA: Język obcy
 • Komunikacja: Komunikacja
 • Maszyno.: Maszynoznawstwo
 • Mat.elem.: Matematyka elementarna
 • Mikroekonomia: Mikroekonomia
 • Proj. inż.: Projektowanie Inżynierskie
 • Samorząd st.: Samorząd studencki
 • Technol. inf.: Technologia informacyjna
 • Zarządz.: Zarządzanie