Dietetyka magisterskie, tryb: niestacjonarne , semestr: 3 z dnia: 2023-09-18 19:16:21

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota

L1, Socjologia żyw., prof. J. Wyka, 118D, zz, 6

L1, Socjologia żyw., prof. J. Wyka, 126D, zz, 7

L2, Zasady pr.firmy, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 112D, zn, 1, 3, 5

S2, Jakośæ i bez.ż., dr M. Synowiec, prof. ucz., 118D, zn, 1, 3, 5

W1, Żywnośæ funkcj., prof. E. Niedworok, 0 Online, zz, 88

W1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 0 Online, zz, 91

L2, Socjologia żyw., prof. J. Wyka, 118D, zz, 6

W1, Żywnośæ funkcj., prof. E. Niedworok, 0 Online, zz, 4

W1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 0 Online, zz, 4

L2, Socjologia żyw., prof. J. Wyka, 126D, zz, 2

S1, Jakośæ i bez.ż., dr M. Synowiec, prof. ucz., 118D, zn, 1, 3, 5

L1, Zasady pr.firmy, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 112D, zn, 1, 3, 5

S1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 126D, zz, 3

L2, Psychodiet. tre, mgr G.Kulik, 11D, zz, 1, 2, 3

L2, Socjologia żyw., prof. J. Wyka, 126D, zz, 5

W1, Psychodiet. tre, mgr G.Kulik, 0 Online, zz, 91

S2, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 126D, zz, 8

L1, Żywienie dz.ch., dr B.Bucki, 126D, zz, 1, 2, 3

L2, Socjologia żyw., prof. J. Wyka, 126D, zz, 8

W1, Żywienie dz.ch., dr B.Bucki, 0 Online, zz, 91

S1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 126D, zz, 1

L1, Żywienie dz.ch., dr B.Bucki, 126D, zz, 7, 8

L1, Socjologia żyw., prof. J. Wyka, 126D, zn, 1, 3

S1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 126D, zz, 7

L1, Żywienie dz.ch., dr B.Bucki, 126D, zz, 5

W1, Socjologia żyw., prof. J. Wyka, 0 Online, zz, 4

W1, Żywienie dz.ch., dr B.Bucki, 0 Online, zz, 4

S2, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 126D, zz, 2

L2, Psychodiet. tre, mgr G.Kulik, 11D, zz, 5

W1, Socjologia żyw., prof. J. Wyka, 118D, zz, 6

W1, Żywnośæ funkcj., prof. E. Niedworok, 205D, zz, 9

S2, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 126D, zz, 5

L2, Psychodiet. tre, mgr G.Kulik, 11D, zz, 7, 8

L2, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 118D, zz, 1

W1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 126D, zz, 9

W1, Żywienie dz.ch., dr B.Bucki, 126D, zz, 9

W1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 0 Online, zz, 88

L2, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 112D, zz, 7

W1, Psychodiet. tre, mgr G.Kulik, 205D, zz, 9

W1, Jakośæ i bez.ż., dr M. Synowiec, prof. ucz., 126D, zz, 9

L2, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 107D, zz, 3

L1, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 112D, zz, 2

L1, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 118D, zz, 5

L1, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 112D, zz, 8

W1, Socjologia żyw., prof. J. Wyka, 0 Online, zz, 88

W1, Żywienie dz.ch., dr B.Bucki, 0 Online, zz, 88

W1, Socjologia żyw., prof. J. Wyka, 0 Online, zz, 91

Niedziela

L2, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 112D, zz, 7, 8

L2, Praca z p.z zab, dr J. Rydelek-Pęk, 112D, zz, 7, 8

L2, Metodologia bż., prof. E. Niedworok, 126D, zz, 7, 8

W1, Żywnośæ funkcj., prof. E. Niedworok, 0 Online, zz, 91

W1, Praca z p.z zab, dr J. Rydelek-Pęk, 13D, zz, 5

S1, Żywnośæ funkcj., prof. E. Niedworok, 127D, zz, 7, 8

L1, Planowanie ż.dz, dr B.Całyniuk, 118D, zz, 1, 2, 3

S1, Sem.mgr., dr B.Całyniuk, 118D, zz, 1, 2, 3

L1, Metodologia bż., prof. E. Niedworok, 126D, zz, 7, 8

S2, Żywnośæ funkcj., prof. E. Niedworok, 127D, zz, 1, 2, 3

W1, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 17D, zz, 1

L2, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 112D, zz, 5

L1, Planowanie ż.dz, dr B.Całyniuk, 118D, zz, 7, 8

L2, Metodologia bż., prof. E. Niedworok, 126D, zz, 5

S2, Sem.mgr., dr B.Całyniuk, 118D, zz, 5

S2, Żywnośæ funkcj., prof. E. Niedworok, 127D, zz, 5

W1, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 13D, zz, 8

L2, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 112D, zz, 1, 2, 3

L1, Planowanie ż.dz, dr B.Całyniuk, 118D, zz, 5

W1, Psychodiet. tre, mgr G.Kulik, 0 Online, zz, 91

S2, Sem.mgr., dr B.Całyniuk, 118D, zz, 1, 2, 3

L1, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 112D, zz, 1, 2, 3

W1, Praca z p.z zab, dr J. Rydelek-Pęk, 13D, zz, 7

S1, Żywnośæ funkcj., prof. E. Niedworok, 127D, zz, 5

L2, Praca z p.z zab, dr J. Rydelek-Pęk, 112D, zz, 1, 2, 3

S1, Sem.mgr., dr B.Całyniuk, 118D, zz, 7, 8

L1, Metodologia bż., prof. E. Niedworok, 126D, zz, 1, 2, 3

S2, Żywnośæ funkcj., prof. E. Niedworok, 127D, zz, 7, 8

W1, Planowanie ż.dz, dr B.Całyniuk, 118D, zz, 2, 3

S1, Żywnośæ funkcj., prof. E. Niedworok, 127D, zz, 1, 2, 3

L2, Praca z p.z zab, dr J. Rydelek-Pęk, 112D, zz, 5

S1, Sem.mgr., dr B.Całyniuk, 118D, zz, 5

L1, Metodologia bż., prof. E. Niedworok, 126D, zz, 5

L1, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 112D, zz, 5

W1, Jakośæ i bez.ż., dr M. Synowiec, prof. ucz., 0 Online, zz, 88

W1, Psychodiet. tre, mgr G.Kulik, 0 Online, zz, 88

W1, Planowanie ż.dz, dr B.Całyniuk, 0 Online, zz, 88

W1, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 0 Online, zz, 4

L1, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 112D, zz, 7, 8

W1, Psychodiet. tre, mgr G.Kulik, 0 Online, zz, 4

W1, Praca z p.z zab, dr J. Rydelek-Pęk, 0 Online, zz, 4

W1, Praca z p.z zab, dr J. Rydelek-Pęk, 0 Online, zz, 88

W1, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 0 Online, zz, 88

S2, Sem.mgr., dr B.Całyniuk, 118D, zz, 7, 8

W1, Planowan diet l, dr J. Rydelek-Pęk, 0 Online, zz, 91

W1, Planowanie ż.dz, dr B.Całyniuk, 0 Online, zz, 4

W1, Jakośæ i bez.ż., dr M. Synowiec, prof. ucz., 0 Online, zz, 4

W1, Jakośæ i bez.ż., dr M. Synowiec, prof. ucz., 0 Online, zz, 91

W1, Praca z p.z zab, dr J. Rydelek-Pęk, 0 Online, zz, 91

L2, Metodologia bż., prof. E. Niedworok, 126D, zz, 1, 2, 3

W1, Planowanie ż.dz, dr B.Całyniuk, 0 Online, zz, 91

Legenda
 • Jakośæ i bez.ż.: Jakośæ i bezpieczeństwo żywności
 • Metodologia bż.: Metodologia badań żywieniowych
 • Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
 • Planowan diet l: Planowanie diet leczniczych
 • Planowanie ż.dz: Planowanie żywienia zbiorowego dla dzieci
 • Praca z p.z zab: Praca z pacjentem z zaburzeniami odżywiania
 • Psychodiet. tre: Psychodietetyka z treningiem umiejętności interpersonalnych
 • Sem.mgr.: Seminarium magisterskie
 • Socjologia żyw.: Socjologia żywienia
 • Zasady pr.firmy: Zasady prowadzenia małej firmy
 • Żywienie dz.ch.: Żywienie dzieci chorych
 • Żywnośæ funkcj.: Żywnośæ funkcjonalna i suplementy diety