Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTERSKIE, tryb: niestacjonarne , semestr: 1 z dnia: 2022-12-08 09:48:14

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

W1, Sys.wsp.dec., prof. W. Stanisławski, 14C, zn

W1, Zarz. strat., prof. J.Patalas-Maliszewska, 14C, zp, 6

L1, Sys.wsp.dec., prof. W. Stanisławski, 13C, zp

W1, Zarz. strat., prof. J.Patalas-Maliszewska, 14C, zp, 2

W1, Ster.w zarz., prof. W. Stanisławski, 14C, zp, 4

W1, Ster.w zarz., prof. W. Stanisławski, 14C, zp, 8, 88

P1, Ster.w zarz., prof. W. Stanisławski, 13C, zn

L1, Sys.wsp.dec., prof. W. Stanisławski, 13C, zn

Sobota

W1, Zarz. strat., prof. J.Patalas-Maliszewska, 0 Online, zn, 5, 7, 9

W1, Nowocz. mater., dr P.Bernat, 4C, zn, 3, 5, 7, 9

W1, GOZ, prof. J.Duda, 4C, zn

P1, GOZ, prof. J.Duda, 4C, zn

W1, Praw. prac., dr W. Karwowski, 4C, zn

W1, Nowocz. mater., dr P.Bernat, 14C, zn, 3

W1, BHP, mgr A.Górska, 21G, zz, 1

W1, Inf.sys.zarz.pr, Dr P.Chwastyk, 4C, zp

L1, Inf.sys.zarz.pr, Dr P.Chwastyk, 11C, zp

P1, Zarz.proj.i in., dr P. Wozniak, 14C, zp

W1, Nowocz. mater., dr P.Bernat, 104G, zp

W1, Zarz.proj.i in., dr P. Wozniak, 14C, zp

Niedziela

W1, Prog.i sym.pro., dr Tomasz Wanat, 6G, zn

W1, Ster.w zarz., prof. W. Stanisławski, 0 Online, zp, 4, 6

P1, Org.syst.prod., Dr P.Chwastyk, 13C, zn

L1, JA, mgr J. Nowicka, 21G, zn

L1, Prog.i sym.pro., dr Tomasz Wanat, 13C, zn

W1, Org.syst.prod., Dr P.Chwastyk, 6G, zn

W1, Org.syst.prod., Dr P.Chwastyk, 6G, zn

Legenda
 • BHP: BHP
 • GOZ: Gospodarka obiegu zamknietego
 • Inf.sys.zarz.pr: Informatyczne systemy zarzadzania produkcją i usługami
 • JA: Język obcy
 • Nowocz. mater.: Nowoczesne materiały w inżynierii produkcji
 • Org.syst.prod.: Organizacja systemów produkcyjnych
 • Praw. prac.: Prawo pracy w działalności gospodarczej
 • Prog.i sym.pro.: Prognozowanie i symulacja procesów produkcyjnych
 • Ster.w zarz.: Sterowanie w zarzadzaniu produkcją
 • Sys.wsp.dec.: Systemy wspomagania decyzji
 • Zarz. strat.: Zarządzanie strategiczne
 • Zarz.proj.i in.: Zarządxanie projektami i innowacjami