Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb: niestacjonarne , semestr: 5 z dnia: 2022-12-08 09:48:28

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

W1, Fin.i rach., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, zp, 88

Sobota

W1, Fin.i rach., prof. Z. Wilimowska, 6G, zn, 1, 3, 5, 7

P1, GOZ, prof. J.Duda, 6G, zn

L1, Zast. BSP w inż, dr J.Tomasiak, 13C, zn

L1, Sys.CAP/CAM OSN, dr J.Tomasiak, 13C, zp

L1, Aut.irob.w proc, dr Tomasz Wanat, 3C, zp

P1, Aut.irob.w proc, dr Tomasz Wanat, 4C, zp

W1, Aut.irob.w proc, dr Tomasz Wanat, 4C, zp

C1, Fin.i rach., Halikowska A., dr inż., 14C, zp

W1, Tech. przyg. pr, dr P.Bernat, 104G, zp

W1, Urz.i sys.mech., prof. W.Kollek, 1A, zp

S1, Urz.i sys.mech., prof. W.Kollek, 2A, zp, 4

W1, Sys.CAP/CAM OSN, dr P.Bernat, 6G, zn

W1, Zast. BSP w inż, dr J.Tomasiak, 13C, zn

W1, GOZ, prof. J.Duda, 14C, zn, 1, 3, 5, 7

W1, GOZ, prof. J.Duda, 6G, zn, 9

S1, Urz.i sys.mech., prof. W.Kollek, 1A, zp

Niedziela

P1, Log. w przed., dr M. Kołosowski, 12C, zn

L1, Tech. przyg. pr, Dr P.Chwastyk, 13C, zp

W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 14C, zp

P1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 12C, zz

W1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 6G, zn

W1, Log. w przed., dr M. Kołosowski, 14C, zn

W1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 14C, zn

P1, Log. w przed., dr M. Kołosowski, 12C, zp

Legenda
  • Aut.irob.w proc: Automatyka i robotyka w procesach produkcyjnych
  • Ekol.zarz.środ.: Ekologia i zarządzanie środowiskowe
  • Fin.i rach.: Finanse i rachunkowośæ
  • GOZ: Gospodarka obiegu zamknietego
  • Log. w przed.: Logistyka w przedsiębiorstwie
  • Sys.CAP/CAM OSN: Systemy CAP/CAM i OSN
  • Tech. przyg. pr: Technologiczne rzygot. produkcji wspom. komp
  • Urz.i sys.mech.: Urządzenia i systemy mechatroniczne w inżynierii produkcji
  • Zarz.jak.ibezp.: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
  • Zast. BSP w inż: Zastosowanie BSP w inżynierii produkcji