Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb: niestacjonarne , semestr: 3 z dnia: 2022-10-15 14:27:10

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

C1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 0 Online, zn, 5

C1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 0 Online, zp, 6

Sobota

C1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 4C, zp

W1, Proc. produk., dr P.Bernat, 4C, zn

P1, Proj. inż., dr J.Tomasiak, 13C, zn

P1, Proj. inż., dr J.Tomasiak, 13C, zp

P1, Market., dr P. Wozniak, 104G, zp

P1, Zas. prow.dział, dr P. Wozniak, 104G, zp

W1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 4C, zn

W1, Metrologia I, mgr M. Zborowski, 4C, zp

L1, Metrologia I, mgr M. Zborowski, 8C, zp

L1, Proc. produk., dr P.Bernat, 11C, zn

W1, Market., dr P. Wozniak, 104G, zn

W1, Zas. prow.dział, dr P. Wozniak, 104G, zn

Niedziela

W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 14C, zn

L1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 13C, zn, 3

W1, Proj. inż., Dr P.Chwastyk, 6G, zp

L1, KWP inż., dr Tomasz Wanat, 13C, zn

L1, JA, mgr J. Nowicka, 104G, zn

W1, Bad.oper., dr M. Kołosowski, 14C, zp

L1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 124D, zn, 5, 7, 9

W1, KWP inż., dr Tomasz Wanat, 21G, zn

L1, JA, mgr J. Nowicka, 104G, zp

L1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 124D, zn, 1

L1, Bad.oper., dr M. Kołosowski, 12C, zp

Legenda
  • Bad.oper.: Badania operacyjne
  • JA: Język obcy
  • KWP inż.: Komputerowe wspomaganie prac inżnierskich
  • Market.: Marketing
  • Mat. i stat.: Matematyka i statystyka
  • Metrologia I: Metrologia I
  • Proc. produk.: Procesy produkcyjne
  • Proj. inż.: Projektowanie Inżynierskie
  • Surow. i tech. : Surowce i technologie przemyslowe
  • Zas. prow.dział: Zasady prow. dział. gosp.