Ratownictwo medyczne (weekendowe), tryb: niestacjonarne , semestr: 6 z dnia: 2024-02-28 10:44:44

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 3

W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 6

W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 9

Wtorek

W1, Med. katastrof, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, zz, 5

W1, Med. sądowa, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, zz, 5

W1, Med. sądowa, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, zz, 13

W1, Med. katastrof, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, zz, 15

Sroda

W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 0 Online, zz, 9

Czwartek

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, zz, 2

Piatek

P1, Med. katastrof, mgr K. Kociołek, 102D, zz, 7

P2, Med. katastrof, mgr K. Kociołek, 22D, zz, 5, 96

P2, Med. katastrof, mgr K. Kociołek, 22D, zz, 2, 3

P1, Med. katastrof, mgr K. Kociołek, 22D, zz, 93

P1, Med. katastrof, mgr K. Kociołek, 23D, zz, 95

P1, Med. katastrof, mgr K. Kociołek, 23D, zz, 92

W1, Med. katastrof, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 3A, zp, 4, 6

P1, Med.cz. ratunk., mgr £. Styś, 21D, zz, 8

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 11D, zz, 1

P2, Med.cz. ratunk., mgr K. Kociołek, 22D, zz, 8

P2, Taktyczne RM, mgr £. Styś, 21D, zz, 8

P1, Taktyczne RM, mgr £. Styś, 21D, zz, 8

W1, Med. sądowa, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 3A, zp, 4, 6

P1, Med. katastrof, mgr K. Kociołek, 22D, zz, 8

P2, Med. katastrof, mgr K. Kociołek, 22D, zz, 8

L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 11D, zz, 1

P2, Taktyczne RM, mgr £. Styś, 22D, zz, 92

P1, Taktyczne RM, mgr £. Styś, 21D, zz, 5, 96

P2, Taktyczne RM, mgr £. Styś, 21D, zz, 95

P2, Taktyczne RM, mgr £. Styś, 21D, zz, 7

P1, Taktyczne RM, mgr £. Styś, 21D, zz, 2, 3

P2, Taktyczne RM, mgr £. Styś, 21D, zz, 93

Sobota

P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, 5

W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 13D, zz, 2

P1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 13D, zz, 2

P2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 13D, zz, 2

L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 11D, zz, 93

L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 11D, zz, 1

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 13D, zz, 2

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 13D, zz, 2

L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 126D, zz, 6

P2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 108D, zz, 6

P1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 108D, zz, 6

W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 108D, zz, 6

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 126D, zz, 6

P1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 108D, zz, 93

P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, 3

P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, 8

P2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 108D, zz, 93

P1, Med.cz. ratunk., mgr £. Styś, 22D, zz, 8

P1, Med.cz. ratunk., mgr £. Styś, 22D, zn, 3, 5

P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, 3

W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 11D, zz, 1

W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 108D, zz, 93

W1, Med. katastrof, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 17D, zz, 92

W1, Med. sądowa, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 17D, zz, 92

Niedziela

W1, Med. sądowa, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, zz, 2

W1, Med. katastrof, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, zz, 2

W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 2

W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 11D, zz, 93

P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, 1

P1, Med.cz. ratunk., mgr £. Styś, 22D, zz, 92

P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, 92

P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, 92

L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 126D, zz, 6

W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 127D, zz, 6

P2, Taktyczne RM, mgr £. Styś, 127D, zz, 1

P1, Med.cz. ratunk., mgr £. Styś, 22D, zz, 9

P1, Taktyczne RM, mgr £. Styś, 127D, zz, 1

P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, 9

W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 205D, zn, 7, 9

L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 5D, zz, 93

W1, Med. katastrof, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 205D, zz, 3

W1, Med. sądowa, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 205D, zz, 3

W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 205D, zz, 5

P2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 5D, zz, 5

P1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 5D, zz, 5

P1, Med.cz. ratunk., mgr £. Styś, 21D, zz, 1

W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 5D, zz, 7

P2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 5D, zz, 7

P1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 5D, zz, 7

Legenda
  • Med. katastrof: Medycyna katastrof
  • Med. sądowa: Medycyna sądowa
  • Med.cz. ratunk.: Medyczne czynności ratunkowe
  • Med.rat.: Medycyna ratunkowa
  • Taktyczne RM: Taktyczne ratownictwo medyczne
  • Traum. n. ruchu: Traumatologia narządu ruchu