Pielęgniarstwo magisterskie, tryb: niestacjonarne , semestr: 2 z dnia: 2023-05-05 09:50:57

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek

W1, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 92

C4, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 92

Piatek

C4, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 103D, zz, 9

W1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 6

C4, ZECiICMwSW, prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zz, 98

W1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 2

C4, ZECiICMwSW, prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zz, 89

C4, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 11D, zz, 7

C5, ZECiICMwSW, prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zz, 7

C3, JA, mgr M. Kowalski, 118D, zz, 9

C5, ZECiICMwSW, prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zz, 97

S2, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 89

W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 13D, zz, 5

S2, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 98

W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 205D, zz, 1

W1, WZzKzEKI, dr J. Żołna, 205D, zz, 3

W1, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 0 Online, zz, 8

W1, WZzKzEKI, dr J. Żołna, 205D, zz, 5

W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 205D, zz, 3

C4, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 4

C5, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 4

W1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 205D, zz, 1

C5, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 2

C4, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 8

W1, WZzKzEKI, dr J. Żołna, 205D, zz, 1

C4, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 6

C5, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 6

W1, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 2

C5, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 8

C5, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 101A, zz, 95

C4, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 101A, zz, 97

Sobota

S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, 1

C2, JA, mgr M. Kowalski, 107F, zz, 2

W1, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 0 Online, zz, 99

S2, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 99

C2, JA, mgr M. Kowalski, 107F, zz, 3

C2, JA, mgr M. Kowalski, 108D, zz, 9

C1, JA, mgr M. Kowalski, 106F, zz, 1

C1, JA, mgr M. Kowalski, 107F, zz, 2

W1, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 17D, zz, 9

C4, WZzKzEKI, mgr Anna Kołodziej, 5D, zz, 9

C3, JA, mgr M. Kowalski, 106F, zz, 1

W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 205D, zz, 5

C5, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 103D, zz, 7

S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, 3

W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 205D, zz, 7

S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, 7

C3, JA, mgr M. Kowalski, 107F, zz, 3

C5, WZzKzEKI, mgr Anna Kołodziej, 102D, zz, 8

W1, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 13D, zz, 89

C4, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 103D, zz, 5

W1, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, 8

C4, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 101D, zz, 8

C1, JA, mgr M. Kowalski, 11D, zz, 8

W1, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, 6

C4, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 127D, zz, 6

C1, JA, mgr M. Kowalski, 5D, zz, 4

W1, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, 4

C4, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 5D, zz, 4

C5, WZzKzEKI, mgr Anna Kołodziej, 205D, zz, 5

W1, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 17D, zz, 5

C4, WZzKzEKI, mgr Anna Kołodziej, 118D, zz, 6

W1, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 17D, zz, 7

C5, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 11D, zz, 9

C3, JA, mgr M. Kowalski, 102D, zz, 4

S2, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 89

C3, JA, mgr M. Kowalski, 11D, zz, 8

C3, JA, mgr M. Kowalski, 11D, zz, 6

Niedziela

W1, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 205D, zz, 7

C5, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 112D, zz, 1

C5, PE, mgr Małgorzata Gądek, 127D, zz, 8

W1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 6, 7

W1, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 205D, zz, 8

C5, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 11D, zz, 4

C2, JA, mgr M. Kowalski, 5D, zz, 4

W1, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 205D, zz, 6

C4, PE, mgr Małgorzata Gądek, 127D, zz, 8

C2, JA, mgr M. Kowalski, 5D, zz, 7

W1, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 205D, zz, 4

C4, PE, mgr Małgorzata Gądek, 107D, zz, 6

C2, JA, mgr M. Kowalski, 11D, zz, 1

W1, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 205D, zz, 1

C5, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 112D, zz, 8

C1, JA, mgr M. Kowalski, 118D, zz, 6

W1, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 205D, zz, 9

W1, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 17D, zz, 5

C4, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 112D, zz, 5

W1, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 0 Online, zz, 99

W1, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 205D, zz, 9

C5, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 11D, zz, 9

C4, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 112D, zz, 7

C5, PE, mgr Małgorzata Gądek, 107D, zz, 6

C5, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 11D, zz, 6

W1, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 101A, zz, 3

C1, JA, mgr M. Kowalski, 107D, zz, 9

W1, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 205D, zz, 2

C5, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 127D, zz, 5

C4, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 112D, zz, 2, 3

C5, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 11D, zz, 2

C5, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 210A, zz, 3

Legenda
  • BNwP: Badania naukowe w pielęgniarstwie
  • DM: Dydaktyka medyczna
  • JA: Język obcy
  • OiEZwChNef: Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach nefrologicznych
  • OiEZwChUK: Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach układu krążenia
  • OiEZwITiTB: Opieka i edukacja zdrowotna w intensywnej terapii i terapii bólu
  • PE: Pielęgniarstwo epidemiologiczne
  • SMed: Statystyka medyczna
  • WZzKzEKI: Wybrane zagadnienia z kardiologii z elementami kardiologii inwazyjnej
  • ZECiICMwSW: Zmiany endokrynne,cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku