Finanse i rachunkowośæ studia magisterskie , tryb: stacjonarne, semestr: 1 z dnia: 2023-09-19 09:31:37

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek

W1, Inżynieria fina, dr A. Szpara, 3A, tz, 1, 2, 3, 4, 5

W1, Strategie zarzą, prf. Hopej, 3A, tz, 1, 2, 3, 4, 5

W1, Przepisy bezp., dr M. Targowicz, 3A, tn, 11, 13, 15

S1, Ekonomia beh., Halikowska A., dr inż., 3A, tz, 6, 7, 8, 9, 10

W1, Eleme pr.adm i , dr W. Karwowski, 3A, tn, 1, 3, 5, 7, 9

C1, Inżynieria fina, dr A. Szpara, 210A, tz, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

P1, Strategie zarzą, prf. Hopej, 3A, tz, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

P1, Arkusz kalkulac, Halikowska A., dr inż., 209A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

W1, Ekonomia beh., Halikowska A., dr inż., 3A, tz, 1, 2, 3, 4, 5

W1, Przepisy bezp., dr M. Targowicz, 3A, tp, 2

W1, Przepisy bezp., dr M. Targowicz, 3A, tp, 14, 16

W1, Eleme pr.adm i , dr W. Karwowski, 3A, tn, 13

W1, Eleme pr.adm i , dr W. Karwowski, 3A, tn, 11

Piatek

L1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 3A, tz

C1, Eleme pr.adm i , dr W. Karwowski, 3A, tz

P1, ródła finansow, prof. Z. Wilimowska, 209A, tz, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

W1, ródła finansow, prof. Z. Wilimowska, 3A, tz, 1, 2, 3, 4, 5

Sobota
Niedziela
Legenda
  • Arkusz kalkulac: Arkusz kalkulacyjny dla zaawansowanych
  • Ekonomia beh.: Ekonomia behawioralna
  • Eleme pr.adm i : Elementy prawa administracyjnego i pracy
  • Inżynieria fina: Inżynieria finansowa
  • Jęz. ang.: Język angielski
  • Przepisy bezp.: Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomia
  • Strategie zarzą: Strategie zarządzania
  • ródła finansow: ródła finansowania przedsiębiorstw