Finanse i rachunkowość, tryb: niestacjonarne , semestr: 5 z dnia: 2023-09-19 14:56:15

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota

C1, Zarz.fin.przed., Halikowska A., dr inż., 102A, zn, 3, 5, 7

P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, zz, 8

S1, Sem.lic., dr J. Szczepańska, 2A, zz, 9

P1, Pods.Przeds.iZ, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, zz, 4

C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 102A, zz, 5

W1, Ochrona wł.int., dr P. Wozniak, 102A, zn

P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 209A, zz, 1

P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, zn, 3, 5

S1, Sem.lic., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 3A, zz, 9

W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 0 Online, zz, 6

P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 100A, zn, 7

W1, Ochrona wł.int., dr P. Wozniak, 102A, zp, 8

P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 209A, zz, 8, 9

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 102A, zz, 9

S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 101A, zz, 9

W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 102A, zz, 9

W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 0 Online, zz, 4

W1, Ochrona wł.int., dr P. Wozniak, 0 Online, zp, 2, 4, 6

P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 0 Online, zp, 2, 4, 6

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 102A, zn, 7

S1, Sem.lic., Halikowska A., dr inż., 2A, zz, 7

W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 102A, zn, 1, 3, 5

C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 209A, zz, 8

W1, Ochrona wł.int., dr P. Wozniak, 102A, zz, 9

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 102A, zz, 1

C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, zz, 3

P1, Pods.Przeds.iZ, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 209A, zz, 7, 8

P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 209A, zz, 9

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, zp, 2, 4, 6

P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, zz, 1

P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 0 Online, zz, 6

P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, zz, 4

P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 209A, zz, 1

P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, zz, 5

S1, Sem.lic., prof. Z. Wilimowska, 100A, zz, 9

S1, Sem.lic., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, zz, 6

S1, Sem.lic., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, zz, 6

S1, Sem.lic., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, zz, 2

S1, Sem.lic., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, zz, 2

S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 0 Online, zz, 2

S1, Sem.lic., dr J. Szczepańska, 0 Online, zz, 2

S1, Sem.lic., Halikowska A., dr inż., 0 Online, zz, 2

S1, Sem.lic., Halikowska A., dr inż., 0 Online, zz, 6

S1, Sem.lic., dr J. Szczepańska, 0 Online, zz, 6

S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 0 Online, zz, 6

Niedziela

P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 209A, zz, 8, 9

W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 4

W1, Ryn. Fin. II, prof. M. Czekała, 102A, zz, 3

P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 4

W1, Ubezp., Pawlik A. mgr., 0 Online, zz, 4

P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 209A, zn, 3, 5

W1, Ryn. Fin. II, prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 6

L1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 209A, zz, 7, 8

P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 209A, zz, 7, 8

S1, Sem.lic., prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 6

W1, Ubezp., Pawlik A. mgr., 102A, zz, 1

W1, Ryn. Fin. II, prof. M. Czekała, 102A, zz, 8, 9

L1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 4

C1, Sem.lic., prof. M. Czekała, 209A, zz, 1

W1, Ryn. Fin. II, prof. M. Czekała, 102A, zn, 5, 7

W1, Ubezp., Pawlik A. mgr., 0 Online, zp, 2

C1, Sem.lic., prof. M. Czekała, 209A, zz, 7

W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 102A, zn, 1, 3

P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 0 Online, zz, 6

Legenda
  • Ochrona wł.int.: Ochrona własności intelektualnej
  • Pods.Przeds.iZ: Podstawy przedsiębiorczości i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
  • Prog.wiel.fin.: Prognozowanie wielkości finansowych
  • Rach. kosz.: Rachunek kosztów
  • Rachunek opł in: Rachunek opłacalności inwestycji
  • Ryn. Fin. II: Rynek finansowy II
  • Sem.lic.: Seminarium licencjackie
  • Ubezp.: Ubezpieczenia
  • Zarz.fin.przed.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw