Finanse i rachunkowość, tryb: niestacjonarne , semestr: 3 z dnia: 2023-11-09 20:27:07

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

W1, infor. rachun, Halikowska A., dr inż., 0 Online, zp, 2

Sobota

P1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 9

C1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 209A, zz, 3

C1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 101A, zn

W1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 210A, zz, 7, 8, 9

W1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 210A, zz, 7, 8, 9

S1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 210A, zz, 7, 8, 9

P1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zn

W1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 209A, zz, 9

C1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 0 Online, zz, 4

W1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 0 Online, zp, 2, 4, 6

W1, infor. rachun, Halikowska A., dr inż., 0 Online, zp, 4, 6

S1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zp, 2, 4, 6

P1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 8

W1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 209A, zz, 5

C1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 102A, zz, 8

P1, ZAKWF, Halikowska A., dr inż., 210A, zn, 1, 3, 5

P1, infor. rachun, Halikowska A., dr inż., 210A, zn, 1, 3, 5

S1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 210A, zn, 1, 3, 5

W1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, zp, 2, 4, 6

W1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 1

W1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 210A, zz, 9

C1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 209A, zz, 8

W1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 0 Online, zz, 6

C1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 209A, zz, 7

W1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 0 Online, zz, 2

Niedziela

S1, Bank., mgr £ęc-Wylęgała, 101A, zz, 5

P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 101A, zz, 9

W1, Statys., prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 6

P1, Statys., prof. M. Czekała, 209A, zn, 1, 3, 5

L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 0 Online, zz, 1, 2, 3, 4

P1, Bank., mgr £ęc-Wylęgała, 101A, zz, 1

P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 101A, zz, 7

L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 101A, zz, 8

P1, Statys., prof. M. Czekała, 209A, zz, 9

S1, Bank., mgr £ęc-Wylęgała, 0 Online, zp, 4, 6

P1, Bank., mgr £ęc-Wylęgała, 0 Online, zz, 4

L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 0 Online, zp, 2, 4

P1, Statys., prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 6

S1, Bank., mgr £ęc-Wylęgała, 101A, zz, 7, 8, 9

P1, Bank., mgr £ęc-Wylęgała, 101A, zz, 8

P1, Statys., prof. M. Czekała, 209A, zz, 9

S1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 101A, zz, 1

W1, Statys., prof. M. Czekała, 101A, zz, 1

S1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 101A, zz, 5

W1, Statys., prof. M. Czekała, 101A, zz, 5

S1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 0 Online, zz, 6

P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 100A, zz, 3

Legenda
  • Bank.: Bankowośæ
  • Fin.pub.: Finanse publiczne
  • infor. rachun: Informatyzacja rachunkowości
  • Jęz. ang.: Język angielski
  • Przedm.wyb. 2: Przedmiot wybieralny 2
  • Rach. finans: Rachunkowośc finansowa
  • Rach. poda: Rachunkowosc podatkowa
  • Statys.: Statystyka
  • ZAKWF: zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach