Pielęgniarstwo, tryb: niestacjonarne , semestr: 5 z dnia: 2023-01-03 11:20:23

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

L4, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 7

L3, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, zz, 13

L4, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, zz, 11

L1, AiPwZŻ, mgr Barbara Próchnicka, 10Szpital, zz, 8

L5, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, zz, 2

L8, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, zz, 8

L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 16

L6, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, zz, 10

L2, AiPwZŻ, mgr Barbara Próchnicka, 10Szpital, zz, 9

L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 3

L7, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 16

L3, AiPwZŻ, mgr Barbara Próchnicka, 10Szpital, zz, 15

L4, AiPwZŻ, mgr Barbara Próchnicka, 10Szpital, zz, 13

L5, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 13

L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 4

L6, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 8

L8, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 11

L2, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 2

L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, zz, 16

L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, zz, 7

L7, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, zz, 4

L5, AiPwZŻ, mgr Barbara Próchnicka, 10Szpital, zz, 6

L8, AiPwZŻ, mgr Barbara Próchnicka, 10Szpital, zz, 4

L6, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 14

L8, OP, mgr £ukasz Stokłosa, 12Szpital, zz, 16

L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zz, 14

L1, OP, mgr £ukasz Stokłosa, 12Szpital, zz, 12

L8, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 13

L3, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zz, 10

L4, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zz, 9

L7, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, zz, 1

L2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zz, 13

L8, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 2Szpital, zz, 6

L6, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 2Szpital, zz, 4

L5, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 2Szpital, zz, 11

L2, OP, mgr £ukasz Stokłosa, 12Szpital, zz, 4

L6, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, zz, 2

L3, OP, mgr £ukasz Stokłosa, 12Szpital, zz, 3

L3, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 6

L7, OP, mgr £ukasz Stokłosa, 12Szpital, zz, 10

L7, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 2Szpital, zz, 8

L6, OP, mgr £ukasz Stokłosa, 12Szpital, zz, 6

L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 15

L5, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 9

L4, OP, mgr £ukasz Stokłosa, 12Szpital, zz, 5

L5, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 8

L7, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, zz, 14

L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 10

L5, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 4

L7, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 109A, zz, 5

L1, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 6

L4, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 109A, zz, 3

L8, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 1

L1, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 109A, zz, 6

L7, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 5

L5, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 109A, zz, 4

L6, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 16

L8, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 109A, zz, 1

L3, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 8

L2, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 109A, zz, 11

L2, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 11

L6, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 109A, zz, 16

L4, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 3

L3, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 109A, zz, 8

Wtorek

L5, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, zz, 13

L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, zz, 14

L5, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 4

L6, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 14

L3, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 6

L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 3

L3, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 8

L2, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, zz, 16

L2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, zz, 13

L3, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 15

L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 15

L2, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 11

L7, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, zz, 14

L1, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 12

L6, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, zz, 2

L7, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, zz, 1

L8, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 13

L5, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 6

L4, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 13

L3, OP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 3

L5, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 8

L4, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, zz, 9

L4, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 3

L5, OP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 9

L6, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 16

L4, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 7

L3, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 13

L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 16

L8, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 1

L6, OP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 6

L1, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 8

L7, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, zz, 8

L7, OP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 10

L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 7

L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 10

L8, OP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 16

L8, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 4

L8, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 11

L2, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 2

L6, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 8

L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 4

L8, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, zz, 6

L2, OP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 4

L7, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 16

L8, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 8

L3, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, zz, 10

L5, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 2

L7, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 4

L5, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, zz, 11

L2, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 9

L6, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 10

L6, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, zz, 4

L4, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 11

L1, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 6

Sroda

L6, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 2Szpital, zz, 4

W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, zz, 14

L8, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 4

L1, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 12

L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zz, 14

L8, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 2Szpital, zz, 6

L6, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 14

L5, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 6

L7, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 2Szpital, zz, 8

L7, PGiPPG, mgr Beata Sajbot, 11Szpital, zz, 14

L3, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zz, 10

L1, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 6

L2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zz, 13

L4, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zz, 9

L2, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 11

L7, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 4

L8, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 8

L5, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 2

L7, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 5

L2, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 9

L4, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 11

L3, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 13

L8, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 1

L1, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 8

L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 16

L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 4

L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 10

L8, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 11

L6, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 8

L2, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 2

L6, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 16

L6, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 10

L3, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 15

L2, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 4

L5, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 2Szpital, zz, 11

L3, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 8

L3, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 3

L4, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 13

L4, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 5

L5, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 9

L4, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 3

L5, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, zz, 13

L6, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 6

L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, zz, 7

L7, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 10

L5, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 4

L8, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 16

L7, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, zz, 16

L4, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, zz, 7

L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 16

L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 110A, zz, 16

L3, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 6

L7, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 110A, zz, 1

L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 15

L3, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 110A, zz, 6

L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 3

L8, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 110A, zz, 13

L5, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 8

L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 110A, zz, 15

L7, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 1

L5, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 110A, zz, 8

L8, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 13

L6, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 110A, zz, 2

L6, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 2

L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 110A, zz, 3

Czwartek

L8, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 16

L5, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, zz, 7

L3, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 3

L6, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, zz, 2

L4, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 3

L3, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 8

L2, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 4

L5, OP, mgr £ukasz Stokłosa, 12Szpital, zz, 9

L2, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 11

L1, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 6

L3, PiPP, mgr Joanna Wisła, 5Sz1, zz, 13

L5, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 8

L5, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 4

L7, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 10

L3, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 6

L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 3

L7, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 91

L6, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 6

L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 15

L8, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 1

L6, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 16

L4, OP, mgr B. Białkowska, 12Szpital, zz, 5

L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 16

L1, PiPP, mgr Joanna Wisła, 5Sz1, zz, 16

L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zz, 14

L8, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 2Szpital, zz, 6

L7, PiPP, mgr B. Czerny, 5Sz1, zz, 4

L6, PiPP, mgr B. Czerny, 5Sz1, zz, 10

L8, PiPP, mgr B. Czerny, 5Sz1, zz, 8

L4, PiPP, mgr B. Czerny, 5Sz1, zz, 11

L7, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 2Szpital, zz, 8

L7, GiPG, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1Dom PS, zz, 5

L6, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 2Szpital, zz, 4

L5, PiPP, mgr B. Czerny, 5Sz1, zz, 2

L5, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 2Szpital, zz, 11

L4, OP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 91

L2, PiPP, mgr B. Czerny, 5Sz1, zz, 7

L4, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zz, 9

L7, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, zz, 1

L6, PGiPPG, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, zz, 8

L7, PGiPPG, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, zz, 14

L8, PGiPPG, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, zz, 11

L5, PGiPPG, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, zz, 13

L4, PGiPPG, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, zz, 7

L3, PGiPPG, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, zz, 4

L3, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zz, 10

L8, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zz, 13

L2, PGiPPG, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, zz, 2

L1, PGiPPG, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, zz, 10

L2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, zz, 13

L4, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, zz, 13

L6, AiPwZŻ, lek.med. M. £abuz-Margol, 110A, zz, 14

L8, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, zz, 4

L8, AiPwZŻ, lek.med. M. £abuz-Margol, 110A, zz, 4

L2, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, zz, 9

L3, AiPwZŻ, lek.med. M. £abuz-Margol, 110A, zz, 15

L1, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, zz, 8

L4, AiPwZŻ, lek.med. M. £abuz-Margol, 110A, zz, 13

L6, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, zz, 14

L7, AiPwZŻ, lek.med. M. £abuz-Margol, 110A, zz, 16

L7, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, zz, 16

L5, AiPwZŻ, lek.med. M. £abuz-Margol, 110A, zz, 6

L3, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, zz, 15

L2, AiPwZŻ, lek.med. M. £abuz-Margol, 110A, zz, 9

L1, AiPwZŻ, lek.med. M. £abuz-Margol, 110A, zz, 8

Piatek

L1, OP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 91

Sobota
Niedziela
Legenda
  • AiPwZŻ: Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
  • ChiPCh: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
  • GiPG: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
  • OP: Opieka paliatywna
  • PGiPPG: Położnictwo, ginekologia i piel. położniczo-ginekologic
  • PiPP: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
  • PsiPPs: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne