Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb: niestacjonarne , semestr: 2 z dnia: 2023-03-21 12:04:10

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 213aA, zz, 89

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 0 Online, zz, 89

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 0 Online, zz, 89

Czwartek

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 213aA, zz, 95

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 0 Online, zz, 95

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 3

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 0 Online, zz, 94

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 0 Online, zz, 94

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 0 Online, zz, 92

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 0 Online, zz, 89

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 0 Online, zz, 89

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 0 Online, zz, 92

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 0 Online, zz, 89

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 0 Online, zz, 92

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 0 Online, zz, 94

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 98

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 97

Piatek

W1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 13D, zp, 8

C2, Fizjologia, dr Marta Gorczyca, 101D, zp, 6

W1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 13D, zp, 6

W1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 13D, zp, 4

C1, Fizjologia, dr Marta Gorczyca, 126D, zz, 95

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zn, 92

C3, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, zz, 92

C2, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, zz, 94

C3, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, zz, 94

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 126D, zn, 94

C2, Anato., dr Beata Skolik, 101D, zz, 98

C2, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, zz, 89

C3, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, zz, 95

C2, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, zz, 95

C3, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, zz, 97

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zp, 95

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zp, 98

C2, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, zz, 97

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zn, 94

C2, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, zz, 92

C3, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, zz, 89

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 126D, zp, 98

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zn, 92

C3, Fizjologia, dr Marta Gorczyca, 126D, zz, 92

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zp, 95

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zp, 97

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zp, 97

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 126D, zp, 97

C1, Fizjologia, dr Marta Gorczyca, 126D, zz, 92

C1, Anato., dr Beata Skolik, 101D, zz, 98

W1, POZ, mgr Danuta Abram, 13D, zz, 1

W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 13D, zn, 1

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 13D, zz, 2, 3

W1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 13D, zz, 9

W1, Patol., prof.M.Muc -Wierzgoń, 13D, zz, 9

W1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 13D, zn, 3

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 13D, zz, 5

W1, POZ, mgr Danuta Abram, 13D, zp, 2

W1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 13D, zn, 5

C3, Anato., dr Beata Skolik, 101D, zz, 89

C3, Fizjologia, dr Marta Gorczyca, 126D, zz, 95

Sobota

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 89

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 99

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 98

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 99

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 94

L2, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 97

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 98

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 99

L7, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 99

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 95

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 89

L2, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 92

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 94

L4, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 97

L7, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 98

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 94

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 92

L7, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 89

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 92

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 213bA, zz, 89

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 99

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 89

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 95

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 92

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 98

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 97

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 94

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 94

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 98

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 97

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 92

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 89

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 95

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 97

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 213bA, zz, 99

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 89

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 95

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 213bA, zz, 92

C2, Anato., dr Beata Skolik, 101D, zz, 92

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 99

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 213bA, zz, 97

C2, Anato., dr Beata Skolik, 101D, zz, 95

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 95

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 98

C2, Fizjologia, dr Marta Gorczyca, 1A, zz, 94

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 98

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 95

C2, Anato., dr Beata Skolik, 101D, zz, 97

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 99

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 94

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 5D, zz, 7

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 92

L4, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 92

W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 6

L1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 99

L4, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 95

C1, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 210A, zz, 94

L1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 89

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 213bA, zz, 94

C1, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, zz, 95

L1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 98

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 213bA, zz, 98

W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 4

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 89

L5, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 98

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 7

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 7

L6, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 97

L5, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 89

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 1

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 3

L6, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 95

L5, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 99

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 2

L6, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, zz, 92

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 213bA, zz, 95

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 9

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 97

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 92

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213A, zz, 2

C1, Fizjologia, dr Marta Gorczyca, 1A, zz, 94

W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, zp, 2, 4, 6, 8

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zp, 2, 4, 6, 8

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 5

W1, Anato., prof. T.Kokot, 0 Online, zp, 6

W1, PPiel, mgr E. Kołat, 1A, zn, 3, 5

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 9

W1, Anato., prof. T.Kokot, 13D, zz, 1

W1, Ps, mgr Zuzanna Małek, 1A, zn, 1, 3, 5, 7

W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, zn, 7

W1, PPiel, mgr E. Kołat, 1A, zn, 7

S1, ChWiPI, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zn, 5

C1, Anato., dr Beata Skolik, 101D, zz, 97

C3, Anato., dr Beata Skolik, 101D, zz, 92

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 5

C1, Anato., dr Beata Skolik, 101D, zz, 95

C3, Anato., dr Beata Skolik, 101D, zz, 97

W1, Anato., prof. T.Kokot, 17D, zz, 3

C1, Anato., dr Beata Skolik, 101D, zz, 92

C3, Fizjologia, dr Marta Gorczyca, 1A, zz, 94

S2, ChWiPI, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zn, 5

W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 8

W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, zz, 9

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 5D, zz, 3

W1, Anato., prof. T.Kokot, 0 Online, zp, 2, 4

C3, Anato., dr Beata Skolik, 101D, zz, 95

W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, zn, 1

W1, PPiel, mgr E. Kołat, 1A, zn, 1

W1, ChWiPI, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zn, 5

Niedziela

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 92

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213bA, zz, 9

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 212A, zz, 9

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 2

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 212A, zz, 2

L2, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 217A, zz, 95

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 99

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213bA, zz, 2

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 9

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213bA, zz, 2

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 2

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 5D, zp, 95

C1, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 210A, zz, 97

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 2

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 9

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 3

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 97

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 95

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 5D, zz, 3

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 98

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 97

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 5

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 99

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 98

C1, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 210A, zz, 92

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 98

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 99

W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 2

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 94

L3, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 217A, zz, 95

C1, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 210A, zz, 94

L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 95

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 99

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213bA, zz, 9

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 98

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 9

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 97

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213aA, zz, 2

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 92

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 92

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 95

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 95

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 94

L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 94

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 92

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 99

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 99

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 94

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 98

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 92

L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213A, zz, 92

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 97

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 95

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 95

L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 94

L6, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213bA, zz, 98

L5, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, zz, 94

W1, PPiel, mgr E. Kołat, 17D, zn, 1

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 5D, zz, 1

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 212A, zz, 94

W1, PPiel, mgr E. Kołat, 17D, zn, 7

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 7

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 7

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 2A, zz, 9

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 2A, zz, 9

S1, ChWiPI, lek. med. Emilia Kołodziej, 126D, zn, 3

W1, Patol., prof.M.Muc -Wierzgoń, 13D, zn, 5

P2, Patol., dr Marta Gorczyca, 1A, zz, 92

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 212A, zz, 98

W1, ChWiPI, lek. med. Emilia Kołodziej, 2A, zn, 3

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 5D, zz, 9

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 212A, zz, 99

W1, Patol., prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, zp, 4, 6, 8

W1, PPiel, mgr E. Kołat, 13D, zn, 3

S2, ChWiPI, lek. med. Emilia Kołodziej, 126D, zn, 3

P1, Patol., dr Marta Gorczyca, 1A, zz, 94

C2, Fizjologia, dr Marta Gorczyca, 1A, zz, 99

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 212A, zz, 97

P1, Patol., dr Marta Gorczyca, 1A, zz, 92

W1, Ps, mgr Zuzanna Małek, 13D, zn, 5

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 212A, zz, 92

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 5D, zz, 7

L7, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 212A, zz, 95

P1, Patol., dr Marta Gorczyca, 1A, zz, 97

P2, Patol., dr Marta Gorczyca, 1A, zz, 94

L3, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 217A, zz, 97

P1, Patol., dr Marta Gorczyca, 1A, zz, 98

P2, Patol., dr Marta Gorczyca, 1A, zz, 98

L3, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 217A, zz, 92

P2, Patol., dr Marta Gorczyca, 1A, zz, 97

W1, PPiel, mgr E. Kołat, 17D, zn, 5

S2, WF, Wrona A., mgr, 2O, zp, 6

S2, WF, Wrona A., mgr, 2O, zp, 8

S1, WF, mgr M.Podborączyńska, 1O, zp, 8

S1, WF, mgr M.Podborączyńska, 1O, zp, 6

S2, WF, Wrona A., mgr, 2O, zp, 4

S1, WF, mgr M.Podborączyńska, 1O, zp, 4

Legenda
 • Anato.: Anatomia człowieka
 • BF: Badania fizykalne
 • ChWiPI: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Fizjologia: Fizjologia
 • JA: Język obcy
 • Patol.: Patologia
 • POZ: Podstawowa opieka zdrowotna
 • PPiel: Podstawy pielęgniarstwa
 • Ps: Psychologia
 • Techn. inf.: Technologie informatyczne
 • WF: Wychowanie fizyczne
 • Zdr.publiczne: Zdrowie publiczne