Finanse i rachunkowość, tryb: stacjonarne, semestr: 5 z dnia: 2023-09-18 19:05:50

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek

P1, Pods.Przeds.iZ, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, tn

W1, Ryn. Fin. II, prof. M. Czekała, 100A, tz

W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 100A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

L1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Ochrona wł.int., dr P. Wozniak, 100A, tz, 16

C1, WF, Wrona A., mgr, 1O, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

S1, Sem.lic., prof. M. Czekała, 100A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 210A, tn

W1, Ochrona wł.int., dr P. Wozniak, 100A, tn

S1, Sem.lic., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 100A, tp, 16

S1, Sem.lic., prof. M. Czekała, 100A, tp, 16

P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 210A, tz, 16

L1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 210A, tz, 16

S1, Sem.lic., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, tz, 16

P1, Pods.Przeds.iZ, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, tz, 16

Sroda
Czwartek

P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 209A, tz

W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 100A, tz

C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 100A, tp

S1, Sem.lic., dr J. Szczepańska, 100A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 100A, tn, 1, 3, 5, 7, 9

S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 100A, tp, 10, 14

P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

S1, Sem.lic., dr J. Szczepańska, 100A, tz, 16

S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 100A, tz, 15

P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tz, 15

C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tz, 15

Piatek

W1, Ubezp., Pawlik A. mgr., 100A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

S1, Sem.lic., Halikowska A., dr inż., 100A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

C1, Zarz.fin.przed., Halikowska A., dr inż., 100A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 210A, tz

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 100A, tz

P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz

W1, Ubezp., Pawlik A. mgr., 100A, tz, 15

S1, Sem.lic., Halikowska A., dr inż., 100A, tz, 15

C1, Zarz.fin.przed., Halikowska A., dr inż., 100A, tn, 15

Sobota
Niedziela
Legenda
  • Ochrona wł.int.: Ochrona własności intelektualnej
  • Pods.Przeds.iZ: Podstawy przedsiębiorczości i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
  • Prog.wiel.fin.: Prognozowanie wielkości finansowych
  • Rach. kosz.: Rachunek kosztów
  • Rachunek opł in: Rachunek opłacalności inwestycji
  • Ryn. Fin. II: Rynek finansowy II
  • Sem.lic.: Seminarium licencjackie
  • Ubezp.: Ubezpieczenia
  • WF: Wychowanie fizyczne
  • Zarz.fin.przed.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw