Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb: stacjonarne, semestr: 3 z dnia: 2023-01-19 07:32:01

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

L4, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 2

L8, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, 14

L2, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 10

L3, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 13

L1, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 9

L4, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 10

L8, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 6

L3, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 9

L4, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 16

L2, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 8

L3, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 11

L4, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 7

L8, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 11

L5, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 15

L5, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 11

L7, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 7

L1, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 7

L8, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 15

L7, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 11

L6, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 16

L5, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 1

L4, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 14

L6, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 13

L8, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 13

L5, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 2

L3, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 15

L1, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 16

L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 12

L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 1

L2, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 16

L3, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 5

L5, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 13

L1, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 14

L7, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 13

L7, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 3

L6, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 10

L6, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 1

L2, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 6

L7, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 9

L8, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 10

L6, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 8

Wtorek

L2, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 10

L8, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, 14

L5, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 1

L3, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 13

L1, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 9

L2, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 8

L4, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 14

L8, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 6

L5, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 2

L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 12

L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 1

L8, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 13

L7, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 3

L6, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 10

L3, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 11

L4, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 7

L6, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 16

L1, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 16

L4, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 10

L3, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 9

L4, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 16

L5, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 11

L2, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 6

L8, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 12

L7, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 11

L6, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 8

L7, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 13

L3, PZdr, mgr Anna Kołodziej, 1Sz1, tz, 3

L5, PZdr, mgr Anna Kołodziej, 1Sz1, tz, 9

L2, PZdr, mgr Anna Kołodziej, 6SzG, tz, 14

L4, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 2

L5, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 15

L6, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 1

L8, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 15

L4, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, 12

L8, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 11

L6, PZdr, mgr Anna Kołodziej, 1Sz1, tz, 4

L7, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 7

L7, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, 15

L1, PZdr, mgr Anna Kołodziej, 1Sz1, tz, 13

L6, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, 13

L8, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, 2

L1, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 7

L3, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 15

Sroda

L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 12

W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tp, 12, 14, 16

W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, tp, 12, 14

L7, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 1Sz1, tz, 15

W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, tp, 10

L8, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 6

L3, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 1Sz1, tz, 16

L3, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 5

L2, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 1Sz1, tz, 14

L4, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 16

L5, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 1Sz1, tz, 9

L7, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 13

L6, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 8

L5, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 11

L1, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 1Sz1, tz, 13

L4, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 1Sz1, tz, 12

L5, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 13

L1, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 9

L3, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 11

L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 10

L6, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 1

L7, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 9

L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 13

L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 14

L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 3

L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 6

L5, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 2

L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 1

L6, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 10

L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 9

L6, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 16

L8, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 15

L2, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 8

L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 1

L6, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 13

L8, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 13

L7, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 7

L1, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 14

L7, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 3

L5, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 15

L2, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 16

L3, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 15

L4, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 2

L8, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 11

L4, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 10

L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 7

L4, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 7

L7, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 11

Czwartek

L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 3

L4, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 10

L2, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 16

L5, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 15

L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 7

L8, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 15

L7, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 11

L3, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 15

L1, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 14

L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 9

L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 6

L4, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 16

L5, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 11

L7, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 9

L6, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 8

L6, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 1

L5, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 13

L6, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 16

L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 1

L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 14

L3, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 5

L3, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 91

L8, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 6

L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 1

L4, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 2

L8, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 11

L8, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 1Sz1, tz, 16

L7, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 7

L6, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 13

L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 10

L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 13

L5, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 2

L2, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 8

L8, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 13

L6, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 10

L7, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 3

L5, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 2

L6, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 10

L4, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 7

L4, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 7

L3, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 11

L3, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 11

L7, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 3

L2, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 8

L1, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 9

L1, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 9

L8, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 13

Piatek

L8, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 16

L7, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 88

L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 91

L6, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 1Sz1, tz, 16

L7, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 2132A, tz, 16

Sobota
Niedziela

L5, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, 88

L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, 98

L2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, 99

Legenda
  • ChiPCh: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
  • ChWiPI: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
  • NiPN: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
  • PiPP: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
  • POZ: Podstawowa opieka zdrowotna
  • PZdr: Promocja zdrowia