Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb: niestacjonarne , semestr: 6 z dnia: 2024-03-14 09:51:42

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

L1, Nap. i ster. pn, dr J.Tomasiak, 28CKZiU, zp, 6

L1, Proj., dr J.Tomasiak, 12C, zn

L1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 4D, zn, 7

L1, Nap. i ster. pn, dr J.Tomasiak, 28CKZiU, zp, 2, 4, 95

W1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 0 Online, zz, 4

L1, Nap. i ster. pn, dr J.Tomasiak, 28CKZiU, zp, 8

L1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 4D, zp, 8

Sobota

L1, Prog.CNC, dr J.Tomasiak, 13C, zp

W1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 102A, zp

P1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 102A, zp

L1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, zp

S1, Sem. dypl., dr M. Kołosowski, 0 Online, zn, 1

W1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, zn

P1, Ekoenerg., dr M. Kacperak, 6G, zn

W1, Prog.CNC, dr J.Tomasiak, 13C, zn

S1, Sem. dypl., dr M. Kołosowski, 0 Online, zn, 5

S1, Sem. dypl., dr M. Kołosowski, 0 Online, zp, 2

S1, Sem. dypl., dr M. Kołosowski, 0 Online, zp, 4

Niedziela

W1, Aut.irob.w proc, dr Tomasz Wanat, 0 Online, zp

L1, Prog. mikro., dr Tomasz Wanat, 3C, zn

L1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 13C, zn

P1, Proj., Dr P.Chwastyk, 12C, zn

S1, Sem. dypl., dr M. Kołosowski, 13C, zn, 7

L1, Aut.irob.w proc, dr Tomasz Wanat, 3C, zn

W1, Prog. mikro., dr Tomasz Wanat, 0 Online, zp

W1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 0 Online, zp

W1, Nap. i ster. pn, dr Tomasz Wanat, 0 Online, zp

W1, Ekoenerg., dr M. Kacperak, 0 Online, zp

S1, Sem. dypl., dr M. Kołosowski, 13C, zn, 3

S1, Sem. dypl., dr M. Kołosowski, 0 Online, zp, 95

S1, Sem. dypl., dr M. Kołosowski, 0 Online, zp, 8

Legenda
 • Aut.irob.w proc: Automatyka i robotyka w procesach produkcyjnych
 • Ekoenerg.: Ekoenergetyka
 • Nap. i ster. pn: Napędy i sterowanie pneumatyczne, hydrauliczne w mechatronice
 • Pierw. pomoc: Pierwsza pomoc
 • Prog. mikro.: Programowanie mikroprocesorów
 • Prog.CNC: Programowanie maszyn CNC
 • Proj.: Projekt
 • Proj.urz.i s.m.: Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Sem. dypl.: Seminarium dyplomowe
 • Ster.operac.: Sterowanie operacyjne w systemach produkcyjnych
 • Wpro. do foto.: Wprowadzenie do teorii fotogrametrii z wykorzystaniem BSP