Pielęgniarstwo, tryb: stacjonarne, semestr: 3 z dnia: 2022-10-10 15:15:40

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 9

S1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 101A, tz, 4

L1, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 8

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, 3

L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 8

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, 7

L2, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 5

L1, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 5

L2, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 6

L2, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 3

L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 3

L1, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 7

L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 9

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, 13

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 107D, tp, 2

C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 108D, tp, 2

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, 11

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 107D, tp, 16

C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 5D, tp, 10

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, 1

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 107D, tp, 12

C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 108D, tp, 16

C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tp, 10, 12, 14, 16

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 107D, tp, 10

C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 108D, tp, 12

C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tp, 2

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 107D, tp, 14

C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 108D, tp, 14

Wtorek

L2, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, 7

W1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 17D, tz, 10

L1, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, 6

W1, ChWiPI, dr Marta Gorczyca, 118D, tz, 4

L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 7

W1, ChWiPI, dr Marta Gorczyca, 118D, tz, 14

L2, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 6

W1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 17D, tz, 6

L1, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 9

W1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 17D, tz, 2

L2, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 8

W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 126D, tn, 11, 13, 15

C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 112D, tn, 11, 13, 15

L2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 3

W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 126D, tz, 7

C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 112D, tz, 1

L1, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 8

W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 126D, tz, 1

C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 126D, tz, 7

L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 3

L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 9

W1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 108D, tz, 1

S1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 5D, tz, 2

S1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 126D, tp, 4

W1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 205D, tp, 10

W1, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 205D, tz, 10

S1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 126D, tz, 16

W1, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 0 Online, tn, 11, 13, 15

W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 0 Online, tn, 13

S1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 126D, tp, 2

W1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 205D, tp, 2

C1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 103D, tp, 12

W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 17D, tz, 10

W1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 205D, tp, 16

W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 0 Online, tn, 11

W1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 205D, tp, 14

W1, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 127D, tz, 16

W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 0 Online, tn, 15

C1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 103D, tp, 14

Sroda

L1, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 5

W1, OPP, mgr Henryka Homętowska, 17D, tz, 1

S1, OPP, mgr Henryka Homętowska, 126D, tz, 11

L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 9

W1, OPP, mgr Henryka Homętowska, 17D, tz, 11

L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 3

W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, tz, 12

S1, OPP, mgr Henryka Homętowska, 126D, tz, 16

L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 8

W1, OPP, mgr Henryka Homętowska, 17D, tz, 13

S1, OPP, mgr Henryka Homętowska, 126D, tz, 13

L2, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 3

W1, OPP, mgr Henryka Homętowska, 17D, tz, 16

L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 8

W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 0 Online, tp, 6, 8

L2, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 1Sz1, tz, 7

L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 9

L1, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 7

L2, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 6

L1, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 14

L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 14

L2, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 5

L1, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 1Sz1, tz, 6

W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 13D, tz, 11

W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tz, 4

W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, tp, 10

W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 13D, tz, 1

W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tz, 2

W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, tp, 2, 4

W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tz, 10

Czwartek

L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 8

W1, POZ, mgr Danuta Abram, 127D, tz, 10

L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 9

W1, POZ, mgr Danuta Abram, 127D, tz, 11

L1, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 7

W1, POZ, mgr Danuta Abram, 127D, tz, 2

L2, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 3

W1, POZ, mgr Danuta Abram, 127D, tz, 1

L1, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 9

W1, POZ, mgr Danuta Abram, 127D, tz, 4

L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 115A, tz, 3

L2, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 15Szpital, tz, 8

L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 5

L1, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 5

L2, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 6

L2, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 6

L1, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 5

C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tz, 2

W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 126D, tp, 2, 4

S1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 118D, tp, 2, 4

C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tz, 10, 11

W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 126D, tz, 1

S1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 126D, tz, 1

C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tz, 4

C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tz, 1

Piatek

W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 17D, tz, 5

W1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 2A, tz, 3

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tz, 4

W1, NiPN, mgr E. Kołat, 17D, tz, 5

S1, NiPN, mgr E. Kołat, 127D, tz, 5

W1, NiPN, mgr E. Kołat, 126D, tz, 11

S1, NiPN, mgr E. Kołat, 126D, tz, 11

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 13D, tz, 8

W1, NiPN, mgr E. Kołat, 17D, tz, 8

S1, NiPN, mgr E. Kołat, 126D, tz, 8

W1, NiPN, mgr E. Kołat, 0 Online, tz, 4

S1, NiPN, mgr E. Kołat, 0 Online, tz, 7

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tz, 1

W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 0 Online, tz, 4

W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 17D, tz, 3

S1, NiPN, mgr E. Kołat, 0 Online, tz, 4

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 13D, tz, 5

W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 0 Online, tz, 7

W1, NiPN, mgr E. Kołat, 0 Online, tz, 7

S1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 2A, tz, 3

W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 0 Online, tz, 9

W1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 2A, tz, 8

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tz, 7

Sobota
Niedziela
Legenda
 • ChiPCh: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • ChWiPI: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Dietet.: Dietetyka
 • EZP: Etyka zawodu pielęgniarki
 • Farmakologia: Farmakologia.
 • JA: Język obcy
 • NiPN: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • OPP: Oganizacja pracy pielęgniarskiej
 • PiPP: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • POZ: Podstawowa opieka zdrowotna
 • PZdr: Promocja zdrowia
 • SIwOZ: System informacji w ochronie zdrowia
 • Zdr.publiczne: Zdrowie publiczne